Log på
Eller opret konto

Oplæringskursus i EDS-R for psykologer - Emotional Development Scale Revised – en psykologisk metode til vurdering af 4-12-årige børns emotionelle kompetencer

Mødecenter Odense, Odense C - 4. apr. - 4. maj. 2022
Oplæringskursus i EDS-R for psykologer - Emotional Development Scale Revised – en psykologisk metode til vurdering af 4-12-årige børns emotionelle kompetencer
Docenten

På dette 3-dags oplæringskursus for psykologer med psykologerne Susan Hart og Jesper Birck vil du blive oplært i at anvende emotionel Development Scale Revised (EDS-R), som er en systematiseret vurderingsmetode/performance-test til at undersøge 4-12-årige børns emotionelle ressourcer og sårbarheder, med henblik på at kortlægge barnets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge rådgivningsforløb og/eller pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

Der forventes, at man inden kurset har indkøbt EDS-R (kan købes hos Hogrefe Psykologisk Forlag) og medbringer den på kursusdagene.

Oplæringskurset søges forhåndsgodkendt af Dansk Psykolog Forening.

Baggrund for oplæringskurset

Ligesom kognitiv læring kan følelsesmæssig læring kun ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide, hvad et barn har brug for til at udvikle sig følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og socialt Man må også vide, hvad for et udgangspunkt barnet lige nu er i stand til at udvikle sig fra. En præcis og målrettet indsats kræver derfor en veludviklet vurderingsmetode til at pege på, hvad der skal til, for at skabe denne udvikling og for at kunne foretage effektmåling af intervention.

Dette har været formålet med at udvikle EDS-R, som psykologerne Jesper Birk, Susan Hart & Knud Hellborn har udviklet i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S.

EDS-R består af to dele - en performance-test og en struktureret vurdering. De to dele i EDS-R er, som ovenfor nævnt, udviklet til at styrke den kliniske vurdering med henblik på at støtte barnets udvikling bedst muligt. Den er designet til at udrede børns emotionelle kompetencer ud fra et udviklingsperspektiv, som kan være en del af et afsæt for en interventionsplan rettet mod barnets nærmeste emotionelle udviklingszone. EDS-R er et vigtigt måleredskab som en del af den psykologiske vurdering eller udredning til, at udarbejde en optimal interventionsplan til rådgivnings- eller psykoterapeutiske forløb eller til supervision af andre faggrupper, fx i forhold til pædagogiske tiltag.

EDS-R/P, som er performance-testen, foregår gennem et struktureret set-up, hvor undersøgeren udfordrer barnet gennem aktiviteter, stimulusmateriale og spørgsmål. Den vurderer barnets funktion gennem udførelsen af aktiviteter, barnets samspil med undersøger samt kvaliteten af svar i den specifikke testsituation.

EDS-R/A er den strukturerede vurdering, som er baseret på informationer om barnets emotionelle kompetencer og sårbarheder fra så mange forskellige kilder som muligt, det vil sige informationer, der ikke kan opnås eller belyses gennem EDS-R/P.

Kursusdagenes indhold

Oplæringsforløbet består af to sammenhængende kursusdage, hvor EDS-R’s baggrund, sigte, administration og scoring gennemgås. Den tredje kursusdag, ca. en måned senere, er en opfølgningsdag efter, at man har haft mulighed for at afprøve testen.

De to første kursusdage er rettet mod, at man gennem en introduktion til og gennemgang af testen, dens baggrund og indhold, hurtigt kan gå hjem og komme i gang med anvendelsen. I forhold til EDS-R/P vil der gennem videoklip stilles skarpt på udførelsen af opgaver og analyse med henblik på scoring. Omkring EDS-R/A fokuseres der på, hvordan den information, der indsamles gennem møder med personer, som kender barnet godt, observationer, interviews og sagsakter, kan danne baggrund for den strukturerede vurdering. Derudover vises det, hvordan man kan samle og sammenholde performancedelen og den strukturerede vurdering i EDS med undersøgerens vurdering af barnets emotionelle kompetencer ud fra det kliniske indtryk.

På tredjedagen gives der en kort introduktion til rådgivningsforløb og opsætning af interventionsforløb på baggrund af EDS-R. EDS-R’s generelle principper perspektiveres endnu engang gennem caseeksempler, der illustreres med videoklip og med en præsentation af det efterfølgende forløb og opfølgning.

Igennem forløbet perspektiveres der undervejs til andre redskaber til vurdering af emotionelle kompetencer.

Program

Dag 1

 • Hensigten med EDS.
 • Hvad består EDS-R af?
 • Genstandsfeltet for EDS-R.
 • Hvilke kompetencer undersøges i EDS-R.
 • Mentale organiseringer.
 • Oversigt over items.
 • Skala og scoring.
 • EDS-R/P og opstart på træning af opgaver.

Dag 2

 • Træning af opgaver fortsat.
 • EDS-R/P scoring.
 • Videoklip fra testning.
 • EDS-R/P opgørelse, fokusområder og analyse.
 • EDS-R/A opbygning og scoring.
 • Psykometri og forskning.
 • Fælles gennemgang af spørgsmål og dilemmaer i brugen af EDS-R.
 • Introduktion til rådgivningsforløb og opsætning af interventionsforløb på baggrund af EDS-R.

Dag 3

 • Erfaring med brugen af EDS-R/P og EDS-R/A.
 • Q & A.
 • Fra vurdering til intervention.
 • Anvendelsen af EDS-R gennem caseeksempler og videoklip.
 • EDS-R som effektmålingsredskab.

Oplæringskurset sætter særlig fokus på

 • Formålet med EDS-R.
 • Hvad er EDS-R?
 • Hvilke kompetencer undersøges i EDS-R.
 • Undervisning og træning i brugen af EDS-R.
 • Analyse ud fra videoklip.
 • Psykometri og forskning i EDS.
 • Anvendelsen af EDS-R gennem caseeksempler og videoklip.
 • Tilrettelæggelse af en realistisk interventionsplan.
 • Effektmåling.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

Samtykke ifm. deltagerliste

Når du tilmelder dig et kursus accepterer du samtidig, at nedenstående oplysninger bliver delt med dine medkursister på en deltagerliste, der bliver sendt ud inden start. Disse oplysninger bliver også delt, hvis du tilmelder en eller flere kolleger med deres oplysninger. Tilmelder du en anden person, er det dit ansvar at have indhentet samtykke til dette, inden du tilmelder dem.

 • Navn
 • Virksomhed
 • E-mailadresse

Ved tilmelding accepterer du samtidigt Docentens handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her

 

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48 Odense C Syddanmark 5000
9.360,00 kr.
Sted Mødecenter Odense, Odense C Kategori Kursus Dato og tidspunkt 4. apr. - 4. maj. 2022 Arrangør Docenten Hjemmeside Besøg hjemmesiden
Mødecenter Odense, Odense C (Kursus)
Dato og tidspunkt 4. apr. - 4. maj. 2022
Arrangør Docenten
Besøg hjemmesiden
(ex. moms + gebyr)DKK 7.488,00  Bestil billet

På dette 3-dags oplæringskursus for psykologer med psykologerne Susan Hart og Jesper Birck vil du blive oplært i at anvende emotionel Development Scale Revised (EDS-R), som er en systematiseret vurderingsmetode/performance-test til at undersøge 4-12-årige børns emotionelle ressourcer og sårbarheder, med henblik på at kortlægge barnets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge rådgivningsforløb og/eller pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner.

Der forventes, at man inden kurset har indkøbt EDS-R (kan købes hos Hogrefe Psykologisk Forlag) og medbringer den på kursusdagene.

Oplæringskurset søges forhåndsgodkendt af Dansk Psykolog Forening.

Baggrund for oplæringskurset

Ligesom kognitiv læring kan følelsesmæssig læring kun ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide, hvad et barn har brug for til at udvikle sig følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og socialt Man må også vide, hvad for et udgangspunkt barnet lige nu er i stand til at udvikle sig fra. En præcis og målrettet indsats kræver derfor en veludviklet vurderingsmetode til at pege på, hvad der skal til, for at skabe denne udvikling og for at kunne foretage effektmåling af intervention.

Dette har været formålet med at udvikle EDS-R, som psykologerne Jesper Birk, Susan Hart & Knud Hellborn har udviklet i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S.

EDS-R består af to dele - en performance-test og en struktureret vurdering. De to dele i EDS-R er, som ovenfor nævnt, udviklet til at styrke den kliniske vurdering med henblik på at støtte barnets udvikling bedst muligt. Den er designet til at udrede børns emotionelle kompetencer ud fra et udviklingsperspektiv, som kan være en del af et afsæt for en interventionsplan rettet mod barnets nærmeste emotionelle udviklingszone. EDS-R er et vigtigt måleredskab som en del af den psykologiske vurdering eller udredning til, at udarbejde en optimal interventionsplan til rådgivnings- eller psykoterapeutiske forløb eller til supervision af andre faggrupper, fx i forhold til pædagogiske tiltag.

EDS-R/P, som er performance-testen, foregår gennem et struktureret set-up, hvor undersøgeren udfordrer barnet gennem aktiviteter, stimulusmateriale og spørgsmål. Den vurderer barnets funktion gennem udførelsen af aktiviteter, barnets samspil med undersøger samt kvaliteten af svar i den specifikke testsituation.

EDS-R/A er den strukturerede vurdering, som er baseret på informationer om barnets emotionelle kompetencer og sårbarheder fra så mange forskellige kilder som muligt, det vil sige informationer, der ikke kan opnås eller belyses gennem EDS-R/P.

Kursusdagenes indhold

Oplæringsforløbet består af to sammenhængende kursusdage, hvor EDS-R’s baggrund, sigte, administration og scoring gennemgås. Den tredje kursusdag, ca. en måned senere, er en opfølgningsdag efter, at man har haft mulighed for at afprøve testen.

De to første kursusdage er rettet mod, at man gennem en introduktion til og gennemgang af testen, dens baggrund og indhold, hurtigt kan gå hjem og komme i gang med anvendelsen. I forhold til EDS-R/P vil der gennem videoklip stilles skarpt på udførelsen af opgaver og analyse med henblik på scoring. Omkring EDS-R/A fokuseres der på, hvordan den information, der indsamles gennem møder med personer, som kender barnet godt, observationer, interviews og sagsakter, kan danne baggrund for den strukturerede vurdering. Derudover vises det, hvordan man kan samle og sammenholde performancedelen og den strukturerede vurdering i EDS med undersøgerens vurdering af barnets emotionelle kompetencer ud fra det kliniske indtryk.

På tredjedagen gives der en kort introduktion til rådgivningsforløb og opsætning af interventionsforløb på baggrund af EDS-R. EDS-R’s generelle principper perspektiveres endnu engang gennem caseeksempler, der illustreres med videoklip og med en præsentation af det efterfølgende forløb og opfølgning.

Igennem forløbet perspektiveres der undervejs til andre redskaber til vurdering af emotionelle kompetencer.

Program

Dag 1

 • Hensigten med EDS.
 • Hvad består EDS-R af?
 • Genstandsfeltet for EDS-R.
 • Hvilke kompetencer undersøges i EDS-R.
 • Mentale organiseringer.
 • Oversigt over items.
 • Skala og scoring.
 • EDS-R/P og opstart på træning af opgaver.

Dag 2

 • Træning af opgaver fortsat.
 • EDS-R/P scoring.
 • Videoklip fra testning.
 • EDS-R/P opgørelse, fokusområder og analyse.
 • EDS-R/A opbygning og scoring.
 • Psykometri og forskning.
 • Fælles gennemgang af spørgsmål og dilemmaer i brugen af EDS-R.
 • Introduktion til rådgivningsforløb og opsætning af interventionsforløb på baggrund af EDS-R.

Dag 3

 • Erfaring med brugen af EDS-R/P og EDS-R/A.
 • Q & A.
 • Fra vurdering til intervention.
 • Anvendelsen af EDS-R gennem caseeksempler og videoklip.
 • EDS-R som effektmålingsredskab.

Oplæringskurset sætter særlig fokus på

 • Formålet med EDS-R.
 • Hvad er EDS-R?
 • Hvilke kompetencer undersøges i EDS-R.
 • Undervisning og træning i brugen af EDS-R.
 • Analyse ud fra videoklip.
 • Psykometri og forskning i EDS.
 • Anvendelsen af EDS-R gennem caseeksempler og videoklip.
 • Tilrettelæggelse af en realistisk interventionsplan.
 • Effektmåling.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

Samtykke ifm. deltagerliste

Når du tilmelder dig et kursus accepterer du samtidig, at nedenstående oplysninger bliver delt med dine medkursister på en deltagerliste, der bliver sendt ud inden start. Disse oplysninger bliver også delt, hvis du tilmelder en eller flere kolleger med deres oplysninger. Tilmelder du en anden person, er det dit ansvar at have indhentet samtykke til dette, inden du tilmelder dem.

 • Navn
 • Virksomhed
 • E-mailadresse

Ved tilmelding accepterer du samtidigt Docentens handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her

 

Oplæringskursus i EDS-R for psykologer , kursus i Odense C den 4. apr. - 4. maj. 2022 (Emotional Development Scale Revised – en psykologisk metode til vurdering af 4-12-årige børns emotionelle kompetencer )


  Bestil billet

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk