Log på
Eller opret konto

UDGÅET EMS – Emotional Mentalizing Scale - Vurderingsmetode til mentaliseringsfunktion

Comwell Middelfart, Middelfart - 24. jan. - 14. mar. 2022
UDGÅET EMS – Emotional Mentalizing Scale - Vurderingsmetode til mentaliseringsfunktion
Docenten

V/ Susan Hart & Jesper Birck

Sted og dato: 24.-25. januar - 14. marts, Comwell Middelfart

 

Baggrund for kurset

Mentaliseringsfunktionen har stor betydning for menneskers evne til både at have empati og sympati og balancere mellem hensynet til sig selv og til andre ud fra fællesskabets interesse. Derudover viser forskning at forældres evne til at mentalisere betyder meget for børns følelsesmæssige udvikling og en tryg tilknytning. I det kliniske arbejde med unge, voksne og forældre er der derfor god grund til at beskæftige sig med mentaliserings-funktionen. Der efterspørges i stigende grad vurderingsredskaber til at undersøge mentalisering på en relativ let og tilgængelig måde. Dette ud fra ønsket om at målrette foranstaltninger og interventioner ud fra ”What works for whom?” Med dette i sigte udviklede vi, det vil sige psykologerne Anne Blom Corlin, Jesper Birck, Susan Hart og Knud Hellborn, EMS. Derudover har Susan Hart anvendt vurderingsmetoden i sit PhD-projekt og har udført et mindre pålideligheds- og validitetsstudie i metoden.

 

Hvad er EMS

Emotional Mentalizing Scale (EMS) er et vurderingsredskab, der på en let og tilgængelig måde vurderer unges, voksnes, forældres og gravides mentaliseringskompetence. EMS er udviklet ud fra ønsket om at målrette foranstaltninger og interventioner ud fra mentaliseringsfunktionen. Hensigten er således, at fagpersoner skal kunne anvende vurderingsmaterialet som en del af deres kliniske vurdering i forbindelse med tilrettelæggelse af interventionsplan eller anden indsats.

 

EMS er et semistruktureret interview, som optages på video og efterfølgende scores ud fra en 0-4 punkts skala. Interviewet består af tre sektioner med spørgsmål, der vedrører forståelse af sig selv, forståelse af andre og opfattelse af forældre og egne barndomsoplevelser. Der er 15 spørgsmål i alt. EMS har sit teoretiske afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi, derfor betyder sammenhængen mellem kropssprog, interaktions-kompetence og personens narrativer meget i scoringen af mentaliseringsfunktionen.

Oplæringskursets indhold og certificering

Udgangspunktet for dette kursus er en oplæring i anvendelsen af EMS. På oplæringskurset gennemgås interviewteknik og spørgsmål. Derudover gennemgås scoringssystemet og du trænes i anvendelsen af EMS og scoringer gennem træningsvideoer. På den sidste oplæringsdag drøftes egne erfaringer, tvivlsspørgsmål og der gennemgås et EMS-interview fra træningshjemmesiden eller medbragt interview fra en eller flere af deltagerne.

 

Certificeringsprocessen består af at score fire interviews fra en hjemmeside, hvor certificeringsfilmene ligger. Scoreresultaterne indsendes til Susan Hart eller hendes sekretær og går frem og tilbage mellem dig og hende, indtil du har besvaret 70 % korrekt og indenfor et defineret interval, hvorefter du modtager et certificeringsbevis. Man kan således ikke dumpe!

 

Kursusdagene sætter særlig fokus på

 

·         Forståelse af mentalisering

·         Forberedelse og udførelse af interviewet: interviewerstil og holdning

·         Gennemgang af skalaen og scoringskriterier

·         Træning i at administrere EMS

·         Anvendelse af EMS til at præcisere interventionsplan og interventionsmetode

 

På første dag udleveres en manual og adgang til hjemmeside. Der må påregnes hjemmearbejde mellem dag et og dag to og mellem dag to og tre, som er ca. en måned senere. Mellem dag 2 og 3 skal du afsætte tid til at foretage et interview, optage det på video og score interviewet.

Programpunkter:

Følgende områder vil blive dækket i løbet af de to dage.

Den sidste dag er en supervisionsdag:

 

·         Beskrivelse af metoden

·         Indledning og introduktion af interviewet til interviewperson

·         Træning i at foretage interviews

·         Træning i at score interviews

·         Dilemmaer og udforinger ved vurdering af mentaliseringsevne

·         Analyse af cases

·         Fra vurdering til intervention

·         Anvendelse af EMS

Målgruppe

Kurset henvender sig til fx psykologer, psykiatere, socialrådgivere, familiebehandlere og øvrige faggrupper, som indgår i tværfaglige teams på arbejdspladser, der varetager opgaver vedrørende voksne, forældre, kommende forældre og unge.

Om underviseren

Susan Hart

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret PPR kontorer, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger, behandlingsinstitutioner, skoletilbud for børn med følelsesmæssige vanskeligheder, amtets specialskoler, familieplejekonsulenter, plejefamilier osv. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.
Hun afholder efteruddannelser i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi flere steder i Europa og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Jesper Birck

Jesper Birck er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Til daglig beskæftiger han sig med supervision, psykologisk udredning, terapi og undervisning. Hans kliniske opgaver kredser primært om omsorgssvigt, belastningsreaktioner og traumer hos børn og unge.

Tidligere har Jesper også arbejdet som psykolog ved PPR og ved Børne- og familierådgivning, arbejdet som krisepsykolog, og psykologfaglig leder i kommune, samt undervist på Aarhus Universitet. Jesper Birck er desuden certificeret i Bruce D. Perrys neurosequential model of therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy og neurosequential model network i Houston, ligesom han fungerer som underviser og supervisor her. Han har sammen med Susan Hart og Knud Hellborn udviklet Emotional Development Scale®.

Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3 Middelfart Syddanmark 5500
8.083,00 kr.
Sted Comwell Middelfart, Middelfart Kategori Kursus Dato og tidspunkt 24. jan. - 14. mar. 2022 Arrangør Docenten Hjemmeside Besøg hjemmesiden
Comwell Middelfart, Middelfart (Kursus)
Dato og tidspunkt 24. jan. - 14. mar. 2022
Arrangør Docenten
Besøg hjemmesiden
(ex. moms + gebyr)DKK 6.466,40  Bestil billet
Få billetter tilbage!

V/ Susan Hart & Jesper Birck

Sted og dato: 24.-25. januar - 14. marts, Comwell Middelfart

 

Baggrund for kurset

Mentaliseringsfunktionen har stor betydning for menneskers evne til både at have empati og sympati og balancere mellem hensynet til sig selv og til andre ud fra fællesskabets interesse. Derudover viser forskning at forældres evne til at mentalisere betyder meget for børns følelsesmæssige udvikling og en tryg tilknytning. I det kliniske arbejde med unge, voksne og forældre er der derfor god grund til at beskæftige sig med mentaliserings-funktionen. Der efterspørges i stigende grad vurderingsredskaber til at undersøge mentalisering på en relativ let og tilgængelig måde. Dette ud fra ønsket om at målrette foranstaltninger og interventioner ud fra ”What works for whom?” Med dette i sigte udviklede vi, det vil sige psykologerne Anne Blom Corlin, Jesper Birck, Susan Hart og Knud Hellborn, EMS. Derudover har Susan Hart anvendt vurderingsmetoden i sit PhD-projekt og har udført et mindre pålideligheds- og validitetsstudie i metoden.

 

Hvad er EMS

Emotional Mentalizing Scale (EMS) er et vurderingsredskab, der på en let og tilgængelig måde vurderer unges, voksnes, forældres og gravides mentaliseringskompetence. EMS er udviklet ud fra ønsket om at målrette foranstaltninger og interventioner ud fra mentaliseringsfunktionen. Hensigten er således, at fagpersoner skal kunne anvende vurderingsmaterialet som en del af deres kliniske vurdering i forbindelse med tilrettelæggelse af interventionsplan eller anden indsats.

 

EMS er et semistruktureret interview, som optages på video og efterfølgende scores ud fra en 0-4 punkts skala. Interviewet består af tre sektioner med spørgsmål, der vedrører forståelse af sig selv, forståelse af andre og opfattelse af forældre og egne barndomsoplevelser. Der er 15 spørgsmål i alt. EMS har sit teoretiske afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi, derfor betyder sammenhængen mellem kropssprog, interaktions-kompetence og personens narrativer meget i scoringen af mentaliseringsfunktionen.

Oplæringskursets indhold og certificering

Udgangspunktet for dette kursus er en oplæring i anvendelsen af EMS. På oplæringskurset gennemgås interviewteknik og spørgsmål. Derudover gennemgås scoringssystemet og du trænes i anvendelsen af EMS og scoringer gennem træningsvideoer. På den sidste oplæringsdag drøftes egne erfaringer, tvivlsspørgsmål og der gennemgås et EMS-interview fra træningshjemmesiden eller medbragt interview fra en eller flere af deltagerne.

 

Certificeringsprocessen består af at score fire interviews fra en hjemmeside, hvor certificeringsfilmene ligger. Scoreresultaterne indsendes til Susan Hart eller hendes sekretær og går frem og tilbage mellem dig og hende, indtil du har besvaret 70 % korrekt og indenfor et defineret interval, hvorefter du modtager et certificeringsbevis. Man kan således ikke dumpe!

 

Kursusdagene sætter særlig fokus på

 

·         Forståelse af mentalisering

·         Forberedelse og udførelse af interviewet: interviewerstil og holdning

·         Gennemgang af skalaen og scoringskriterier

·         Træning i at administrere EMS

·         Anvendelse af EMS til at præcisere interventionsplan og interventionsmetode

 

På første dag udleveres en manual og adgang til hjemmeside. Der må påregnes hjemmearbejde mellem dag et og dag to og mellem dag to og tre, som er ca. en måned senere. Mellem dag 2 og 3 skal du afsætte tid til at foretage et interview, optage det på video og score interviewet.

Programpunkter:

Følgende områder vil blive dækket i løbet af de to dage.

Den sidste dag er en supervisionsdag:

 

·         Beskrivelse af metoden

·         Indledning og introduktion af interviewet til interviewperson

·         Træning i at foretage interviews

·         Træning i at score interviews

·         Dilemmaer og udforinger ved vurdering af mentaliseringsevne

·         Analyse af cases

·         Fra vurdering til intervention

·         Anvendelse af EMS

Målgruppe

Kurset henvender sig til fx psykologer, psykiatere, socialrådgivere, familiebehandlere og øvrige faggrupper, som indgår i tværfaglige teams på arbejdspladser, der varetager opgaver vedrørende voksne, forældre, kommende forældre og unge.

Om underviseren

Susan Hart

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret PPR kontorer, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger, behandlingsinstitutioner, skoletilbud for børn med følelsesmæssige vanskeligheder, amtets specialskoler, familieplejekonsulenter, plejefamilier osv. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.
Hun afholder efteruddannelser i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi flere steder i Europa og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Jesper Birck

Jesper Birck er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Til daglig beskæftiger han sig med supervision, psykologisk udredning, terapi og undervisning. Hans kliniske opgaver kredser primært om omsorgssvigt, belastningsreaktioner og traumer hos børn og unge.

Tidligere har Jesper også arbejdet som psykolog ved PPR og ved Børne- og familierådgivning, arbejdet som krisepsykolog, og psykologfaglig leder i kommune, samt undervist på Aarhus Universitet. Jesper Birck er desuden certificeret i Bruce D. Perrys neurosequential model of therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy og neurosequential model network i Houston, ligesom han fungerer som underviser og supervisor her. Han har sammen med Susan Hart og Knud Hellborn udviklet Emotional Development Scale®.

Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 1.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

UDGÅET EMS – Emotional Mentalizing Scale , kursus i Middelfart den 24. jan. - 14. mar. 2022 (Vurderingsmetode til mentaliseringsfunktion)


  Bestil billet

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk