Betingelser Om Tikko Kontakt
EMS – Emotional Mentalizing Scale
Vurderingsmetode til mentaliseringsfunktion

V/ Jesper Birck

Sted og dato: 7.- 8. februar  samt 21. marts 2024, Mødecenter Odense

 

På dette kursus bliver du oplært i brugen af EMS og får adgang til det webbaserede program.

EMS er et vurderingsredskab, der på let og tilgængelig måde vurderer unges, voksnes, forældres og gravides mentaliseringskompetence. Fagpersoner kan anvende vurderingsmaterialet som en del af deres kliniske vurdering i forbindelse med tilrettelæggelse af interventionsplan eller anden indsats.

Om EMS

Mentaliseringsfunktionen har stor betydning for vores evne til empati og sympati og til at balancere mellem hensynet til sig selv og til andre ud fra fællesskabets interesse.

Forskning viser, at forældres evne til mentalisering betyder meget for børns følelsesmæssige udvikling og til en tryg tilknytning. I det kliniske arbejde med unge, voksne og forældre er der derfor god grund til at beskæftige sig med mentaliseringsfunktonen.

Der efterspørges i stigende grad vurderingsredskaber til at undersøge mentalisering på en relativt let og tilgængelig måde, ud fra ønsket om at målrette foranstaltninger på basis af ”what works for whom?”

Med dette i sigte har psykologerne Anne Blom Corlin, Jesper Birck, Susan Hart og Knud Hellborn udviklet EMS. Susan Hart har anvendt vurderingsmetoden i sit PhD-projekt og har udført et mindre pålideligheds- og validitetsstudie i metoden.

EMS er et struktureret interview, som optages på video og efterfølgende scores ud fra en 0-4 punkts skala. Interviewet består af tre sektioner med i alt 15 spørgsmål, der vedrører forståelse af sig selv, forståelse af andre og opfattelse af forældre og egne barndomsoplevelser.

Metoden har sit teoretiske afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi; derfor betyder sammenhængen mellem kropssprog, interaktionskompetence og personens narrativer meget i scoringen af mentaliseringsfunktionen.

Om kurset

Dette 3-dages oplæringskursus giver en indføring i brugen af EMS.

Kurset sætter særligt fokus på:

 • Forståelse af mentalisering
 • Forberedelse og udførelse af interviewet; interviewerstil og holdning
 • Gennemgang af skalaen og scoringskriterier
 • Træning i at administrere EMS
 • Anvendelse af M til præcisering af interventionsplan og interventionsmetode

Kurset er opdelt i to moduler og en certificeringsperiode:

Modul 1 består af to dages undervisning. På dette modul undervises du i at foretage et interview på dig selv og en anden deltager og i at anvende EMS-scoringsskalaen. Du trænes derudover i at score EMS ud fra træningsfilm.

Der udleveres en manual, og du får adgang til en hjemmeside, hvor du kan træne dine scoringer ved at streame en række EMS-interviews imellem første og andet modul.

Der må påregnes en smule hjemmearbejde mellem modulets dag et og dag to til at orientere sig i EMS-manualen.

Modul 2 består af en dags undervisning og ligger ca. en måned efter modul 1.

Det forventes, at du i den mellemliggende periode har foretaget et interview, optaget det på video og scoret interviewet, samt at du har scoret træningsfilmene på hjemmesiden.

Du forberedes til certificeringsprocessen og får efter kursusdagen adgang til fire certificeringsfilm à ca. 45 minutters varighed.

Herefter har du tre måneder til at score certificeringsfilmene. Når alle film i løbet af denne periode samlet er scoret min. 70 % korrekt og inden for et defineret interval, modtager du et certifikat.

OBS: Det er en fordel at medbringe en computer til dette kursus.

Programpunkter:

Følgende områder vil blive dækket i løbet af de to dage.

Den sidste dag er en supervisionsdag:

·         Beskrivelse af metoden

·         Indledning og introduktion af interviewet til interviewperson

·         Træning i at foretage interviews

·         Træning i at score interviews

·         Dilemmaer og udforinger ved vurdering af mentaliseringsevne

·         Analyse af cases

·         Fra vurdering til intervention

·         Anvendelse af EMS

Målgruppe

Kurset henvender sig til fx psykologer, psykiatere, socialrådgivere, familiebehandlere og øvrige faggrupper, som indgår i tværfaglige teams på arbejdspladser, der varetager opgaver vedrørende voksne, forældre, kommende forældre og unge.

Om underviseren

Jesper Birck

Jesper Birck er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Til daglig beskæftiger han sig med supervision, psykologisk udredning, terapi og undervisning. Hans kliniske opgaver kredser primært om omsorgssvigt, belastningsreaktioner og traumer hos børn og unge.

Tidligere har Jesper også arbejdet som psykolog ved PPR og ved Børne- og familierådgivning, arbejdet som krisepsykolog, og psykologfaglig leder i kommune, samt undervist på Aarhus Universitet. Jesper Birck er desuden certificeret i Bruce D. Perrys neurosequential model of therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy og neurosequential model network i Houston, ligesom han fungerer som underviser og supervisor her. Han har sammen med Susan Hart og Knud Hellborn udviklet Emotional Development Scale®.

Købsbetingelser, afbestillings og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus, fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig. 

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

 

 

Magiske øjeblikke
Unikke foredragsoplevelser - helt tæt på tidens mest aktuelle og spændende personligheder
De bedste omgivelser
Inspirerende oplevelser i professionelle rammer
Service med kvalitet
Hurtig, personlig og tryg kundeservice
Arrangementinfo
Sted
Mødecenter Odense, Odense C
Dato & Tidspunkt
7. februar 2024 - kl. 9:00 - 16:00

V/ Jesper Birck

Sted og dato: 7.- 8. februar  samt 21. marts 2024, Mødecenter Odense

 

På dette kursus bliver du oplært i brugen af EMS og får adgang til det webbaserede program.

EMS er et vurderingsredskab, der på let og tilgængelig måde vurderer unges, voksnes, forældres og gravides mentaliseringskompetence. Fagpersoner kan anvende vurderingsmaterialet som en del af deres kliniske vurdering i forbindelse med tilrettelæggelse af interventionsplan eller anden indsats.

Om EMS

Mentaliseringsfunktionen har stor betydning for vores evne til empati og sympati og til at balancere mellem hensynet til sig selv og til andre ud fra fællesskabets interesse.

Forskning viser, at forældres evne til mentalisering betyder meget for børns følelsesmæssige udvikling og til en tryg tilknytning. I det kliniske arbejde med unge, voksne og forældre er der derfor god grund til at beskæftige sig med mentaliseringsfunktonen.

Der efterspørges i stigende grad vurderingsredskaber til at undersøge mentalisering på en relativt let og tilgængelig måde, ud fra ønsket om at målrette foranstaltninger på basis af ”what works for whom?”

Med dette i sigte har psykologerne Anne Blom Corlin, Jesper Birck, Susan Hart og Knud Hellborn udviklet EMS. Susan Hart har anvendt vurderingsmetoden i sit PhD-projekt og har udført et mindre pålideligheds- og validitetsstudie i metoden.

EMS er et struktureret interview, som optages på video og efterfølgende scores ud fra en 0-4 punkts skala. Interviewet består af tre sektioner med i alt 15 spørgsmål, der vedrører forståelse af sig selv, forståelse af andre og opfattelse af forældre og egne barndomsoplevelser.

Metoden har sit teoretiske afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi; derfor betyder sammenhængen mellem kropssprog, interaktionskompetence og personens narrativer meget i scoringen af mentaliseringsfunktionen.

Om kurset

Dette 3-dages oplæringskursus giver en indføring i brugen af EMS.

Kurset sætter særligt fokus på:

 • Forståelse af mentalisering
 • Forberedelse og udførelse af interviewet; interviewerstil og holdning
 • Gennemgang af skalaen og scoringskriterier
 • Træning i at administrere EMS
 • Anvendelse af M til præcisering af interventionsplan og interventionsmetode

Kurset er opdelt i to moduler og en certificeringsperiode:

Modul 1 består af to dages undervisning. På dette modul undervises du i at foretage et interview på dig selv og en anden deltager og i at anvende EMS-scoringsskalaen. Du trænes derudover i at score EMS ud fra træningsfilm.

Der udleveres en manual, og du får adgang til en hjemmeside, hvor du kan træne dine scoringer ved at streame en række EMS-interviews imellem første og andet modul.

Der må påregnes en smule hjemmearbejde mellem modulets dag et og dag to til at orientere sig i EMS-manualen.

Modul 2 består af en dags undervisning og ligger ca. en måned efter modul 1.

Det forventes, at du i den mellemliggende periode har foretaget et interview, optaget det på video og scoret interviewet, samt at du har scoret træningsfilmene på hjemmesiden.

Du forberedes til certificeringsprocessen og får efter kursusdagen adgang til fire certificeringsfilm à ca. 45 minutters varighed.

Herefter har du tre måneder til at score certificeringsfilmene. Når alle film i løbet af denne periode samlet er scoret min. 70 % korrekt og inden for et defineret interval, modtager du et certifikat.

OBS: Det er en fordel at medbringe en computer til dette kursus.

Programpunkter:

Følgende områder vil blive dækket i løbet af de to dage.

Den sidste dag er en supervisionsdag:

·         Beskrivelse af metoden

·         Indledning og introduktion af interviewet til interviewperson

·         Træning i at foretage interviews

·         Træning i at score interviews

·         Dilemmaer og udforinger ved vurdering af mentaliseringsevne

·         Analyse af cases

·         Fra vurdering til intervention

·         Anvendelse af EMS

Målgruppe

Kurset henvender sig til fx psykologer, psykiatere, socialrådgivere, familiebehandlere og øvrige faggrupper, som indgår i tværfaglige teams på arbejdspladser, der varetager opgaver vedrørende voksne, forældre, kommende forældre og unge.

Om underviseren

Jesper Birck

Jesper Birck er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Til daglig beskæftiger han sig med supervision, psykologisk udredning, terapi og undervisning. Hans kliniske opgaver kredser primært om omsorgssvigt, belastningsreaktioner og traumer hos børn og unge.

Tidligere har Jesper også arbejdet som psykolog ved PPR og ved Børne- og familierådgivning, arbejdet som krisepsykolog, og psykologfaglig leder i kommune, samt undervist på Aarhus Universitet. Jesper Birck er desuden certificeret i Bruce D. Perrys neurosequential model of therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy og neurosequential model network i Houston, ligesom han fungerer som underviser og supervisor her. Han har sammen med Susan Hart og Knud Hellborn udviklet Emotional Development Scale®.

Købsbetingelser, afbestillings og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus, fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig. 

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

 

 

Læs mere
EMS – Emotional Mentalizing Scale - Vurderingsmetode til mentaliseringsfunktion
Docenten

V/ Jesper Birck

Sted og dato: 7.- 8. februar  samt 21. marts 2024, Mødecenter Odense

 

På dette kursus bliver du oplært i brugen af EMS og får adgang til det webbaserede program.

EMS er et vurderingsredskab, der på let og tilgængelig måde vurderer unges, voksnes, forældres og gravides mentaliseringskompetence. Fagpersoner kan anvende vurderingsmaterialet som en del af deres kliniske vurdering i forbindelse med tilrettelæggelse af interventionsplan eller anden indsats.

Om EMS

Mentaliseringsfunktionen har stor betydning for vores evne til empati og sympati og til at balancere mellem hensynet til sig selv og til andre ud fra fællesskabets interesse.

Forskning viser, at forældres evne til mentalisering betyder meget for børns følelsesmæssige udvikling og til en tryg tilknytning. I det kliniske arbejde med unge, voksne og forældre er der derfor god grund til at beskæftige sig med mentaliseringsfunktonen.

Der efterspørges i stigende grad vurderingsredskaber til at undersøge mentalisering på en relativt let og tilgængelig måde, ud fra ønsket om at målrette foranstaltninger på basis af ”what works for whom?”

Med dette i sigte har psykologerne Anne Blom Corlin, Jesper Birck, Susan Hart og Knud Hellborn udviklet EMS. Susan Hart har anvendt vurderingsmetoden i sit PhD-projekt og har udført et mindre pålideligheds- og validitetsstudie i metoden.

EMS er et struktureret interview, som optages på video og efterfølgende scores ud fra en 0-4 punkts skala. Interviewet består af tre sektioner med i alt 15 spørgsmål, der vedrører forståelse af sig selv, forståelse af andre og opfattelse af forældre og egne barndomsoplevelser.

Metoden har sit teoretiske afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi; derfor betyder sammenhængen mellem kropssprog, interaktionskompetence og personens narrativer meget i scoringen af mentaliseringsfunktionen.

Om kurset

Dette 3-dages oplæringskursus giver en indføring i brugen af EMS.

Kurset sætter særligt fokus på:

 • Forståelse af mentalisering
 • Forberedelse og udførelse af interviewet; interviewerstil og holdning
 • Gennemgang af skalaen og scoringskriterier
 • Træning i at administrere EMS
 • Anvendelse af M til præcisering af interventionsplan og interventionsmetode

Kurset er opdelt i to moduler og en certificeringsperiode:

Modul 1 består af to dages undervisning. På dette modul undervises du i at foretage et interview på dig selv og en anden deltager og i at anvende EMS-scoringsskalaen. Du trænes derudover i at score EMS ud fra træningsfilm.

Der udleveres en manual, og du får adgang til en hjemmeside, hvor du kan træne dine scoringer ved at streame en række EMS-interviews imellem første og andet modul.

Der må påregnes en smule hjemmearbejde mellem modulets dag et og dag to til at orientere sig i EMS-manualen.

Modul 2 består af en dags undervisning og ligger ca. en måned efter modul 1.

Det forventes, at du i den mellemliggende periode har foretaget et interview, optaget det på video og scoret interviewet, samt at du har scoret træningsfilmene på hjemmesiden.

Du forberedes til certificeringsprocessen og får efter kursusdagen adgang til fire certificeringsfilm à ca. 45 minutters varighed.

Herefter har du tre måneder til at score certificeringsfilmene. Når alle film i løbet af denne periode samlet er scoret min. 70 % korrekt og inden for et defineret interval, modtager du et certifikat.

OBS: Det er en fordel at medbringe en computer til dette kursus.

Programpunkter:

Følgende områder vil blive dækket i løbet af de to dage.

Den sidste dag er en supervisionsdag:

·         Beskrivelse af metoden

·         Indledning og introduktion af interviewet til interviewperson

·         Træning i at foretage interviews

·         Træning i at score interviews

·         Dilemmaer og udforinger ved vurdering af mentaliseringsevne

·         Analyse af cases

·         Fra vurdering til intervention

·         Anvendelse af EMS

Målgruppe

Kurset henvender sig til fx psykologer, psykiatere, socialrådgivere, familiebehandlere og øvrige faggrupper, som indgår i tværfaglige teams på arbejdspladser, der varetager opgaver vedrørende voksne, forældre, kommende forældre og unge.

Om underviseren

Jesper Birck

Jesper Birck er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Til daglig beskæftiger han sig med supervision, psykologisk udredning, terapi og undervisning. Hans kliniske opgaver kredser primært om omsorgssvigt, belastningsreaktioner og traumer hos børn og unge.

Tidligere har Jesper også arbejdet som psykolog ved PPR og ved Børne- og familierådgivning, arbejdet som krisepsykolog, og psykologfaglig leder i kommune, samt undervist på Aarhus Universitet. Jesper Birck er desuden certificeret i Bruce D. Perrys neurosequential model of therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy og neurosequential model network i Houston, ligesom han fungerer som underviser og supervisor her. Han har sammen med Susan Hart og Knud Hellborn udviklet Emotional Development Scale®.

Købsbetingelser, afbestillings og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus, fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig. 

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

 

 

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48 Odense C Syddanmark 5000
12.495,00 kr.
  Find billetter

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk              Arrangørlogin

Cookieindstillinger