Betingelser Om Tikko Kontakt
5-dages kursus i kognitiv – og metakognitiv terapi: teori og metode 30 timer v/Tobias Schwartz Leonhardt og Shang Olsen - Åbent for alle

5-dages kursus i kognitiv – og metakognitiv terapi: teori og metode  30 timer v Pia Callesen/Tobias Schwartz Leonhardt og Shang Olsen

Kurset er en introduktion til kognitiv og Metakognitiv terapi som begge er evidensbaserede terapiretninger. Du vil blive præsenteret for teori, øvelser og video-demonstrationer så du får et godt indblik i forskelle og ligheder mellem kognitiv og metakognitiv terapi.

De sidste 2 dage er metodetræning i metakognitiv terapi så du får denne metode endnu mere ind under huden. Herudover introduceres forskellige cases, skemaer og modeller.

På kurset kommer du bl.a. igennem:

- Instruktion i at lave Metakognitiv sagsformulering
- Redskaber til at genopdage egenkontrollen overfor CAS (Cognitive Attentional Syndrome),
- Udførlig gennemgang af forskelle og ligheder ml. metakognitiv og kognitiv terapi.
- MCT til generaliseret angst og social angst.
- MCT til depression.
- Metodetræning hvor mere diagnosespecifikke elementer trænes
- Opmærksomhedstræning (Til depressionsramte)
- Udfordring af farlighed - Til generaliseret angst og social angst.
- Fusionsarbejde (Til OCD)
- Rollespils Illustrationer.
- Øvelser i Gruppe.


Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mikkel Otzen på tlf. 88 77 97 41 eller mikkel.otzen@cektos.dk 

    
Cand.Psych. Tobias Lindqvist

 

Undervisere:
 

Underviser på dag 1 - 2 - 5 er autoriseret klinisk psykolog Tobias Schwartz Leonhardt. Han har specialiseret sig i metakognitiv terapi og har erfaring med både individuelle forløb, gruppeforløb, samt supervision af professionelle. Han er ved at færdiggøre sin MCTI Registrering, så han bliver certificeret i metakognitiv terapi af professor Hans Nordahl og professor Adrian Wells, som er grundlæggeren af metoden.

Underviser på dag 3 - 4 er Shang Olsen autoriseret klinisk psykolog uddannet fra Aarhus Universitet og har en 2-årig certificeringsuddannelse i metakognitiv terapi. 

Oversigt over undervisningsdage og indhold:

(Dag 1+2) Mandag d. 5 juni - tirsdag d. 6 juni. 

(Dag 3+4) Torsdag d. 22 juni - fredag d. 23 juni.

(Dag 5) Tirsdag d. 8 august.


Dag 1: Introduktion til kognitiv terapi

Dag 2: Introduktion til Metakognitiv terapi I

Dag 3: Metakognitiv terapi II

Dag 4: Metodetræning i metakognitiv terapi

Dag 5: Opfølgning på metodetræning i metakognitiv terapi

 
Sted: 
Fredens Torv 8, 1.tv
8000 Aarhus CTilmelding:
Via hjemmesiden under tilmelding

 

Det med småt:

Du accepterer nedenstående betingelser ved tilmelding:

 • Tilmelding er bindende, når formularen er indsendt.
 • Deltagelse er betinget af, at kursusafgiften er betalt inden kursusstart.
 • Ved afmelding efter kursusstart tilbagebetales kursusafgiften ikke.
 • Vi tager forbehold for datoændringer, slåfejl, sygdom hos underviser og lignende uforudsete begivenheder.
 • Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse arrangementet, hvis der er mindre end 6. tilmeldinger.
 • SAMTYKKEERKLÆRING:
  Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at CEKTOS, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer.

  Dette gælder i forbindelse med kurser og/eller behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

  CEKTOS kan indhente personfølsomme oplysninger til internt brug i klinikken i henhold til ovenstående punkter, CEKTOS vil ikke nødvendigvis benytte sig af alle punkterne, men have mulighed herfor.

  Jeg har pligt til at tage kontakt til CEKTOS, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Jeg er klar over, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med at CEKTOS skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven1i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

  Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage på forløbet.

  Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.

Arrangementet er afholdt
Magiske øjeblikke
Unikke foredragsoplevelser - helt tæt på tidens mest aktuelle og spændende personligheder
De bedste omgivelser
Inspirerende oplevelser i professionelle rammer
Service med kvalitet
Hurtig, personlig og tryg kundeservice
Arrangementinfo
Sted
Cektos, Aarhus C
Dato & Tidspunkt
5. juni 2023 - kl. 9:00 - 15:30
Arrangementet er afholdt

5-dages kursus i kognitiv – og metakognitiv terapi: teori og metode  30 timer v Pia Callesen/Tobias Schwartz Leonhardt og Shang Olsen

Kurset er en introduktion til kognitiv og Metakognitiv terapi som begge er evidensbaserede terapiretninger. Du vil blive præsenteret for teori, øvelser og video-demonstrationer så du får et godt indblik i forskelle og ligheder mellem kognitiv og metakognitiv terapi.

De sidste 2 dage er metodetræning i metakognitiv terapi så du får denne metode endnu mere ind under huden. Herudover introduceres forskellige cases, skemaer og modeller.

På kurset kommer du bl.a. igennem:

- Instruktion i at lave Metakognitiv sagsformulering
- Redskaber til at genopdage egenkontrollen overfor CAS (Cognitive Attentional Syndrome),
- Udførlig gennemgang af forskelle og ligheder ml. metakognitiv og kognitiv terapi.
- MCT til generaliseret angst og social angst.
- MCT til depression.
- Metodetræning hvor mere diagnosespecifikke elementer trænes
- Opmærksomhedstræning (Til depressionsramte)
- Udfordring af farlighed - Til generaliseret angst og social angst.
- Fusionsarbejde (Til OCD)
- Rollespils Illustrationer.
- Øvelser i Gruppe.


Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mikkel Otzen på tlf. 88 77 97 41 eller mikkel.otzen@cektos.dk 

    
Cand.Psych. Tobias Lindqvist

 

Undervisere:
 

Underviser på dag 1 - 2 - 5 er autoriseret klinisk psykolog Tobias Schwartz Leonhardt. Han har specialiseret sig i metakognitiv terapi og har erfaring med både individuelle forløb, gruppeforløb, samt supervision af professionelle. Han er ved at færdiggøre sin MCTI Registrering, så han bliver certificeret i metakognitiv terapi af professor Hans Nordahl og professor Adrian Wells, som er grundlæggeren af metoden.

Underviser på dag 3 - 4 er Shang Olsen autoriseret klinisk psykolog uddannet fra Aarhus Universitet og har en 2-årig certificeringsuddannelse i metakognitiv terapi. 

Oversigt over undervisningsdage og indhold:

(Dag 1+2) Mandag d. 5 juni - tirsdag d. 6 juni. 

(Dag 3+4) Torsdag d. 22 juni - fredag d. 23 juni.

(Dag 5) Tirsdag d. 8 august.


Dag 1: Introduktion til kognitiv terapi

Dag 2: Introduktion til Metakognitiv terapi I

Dag 3: Metakognitiv terapi II

Dag 4: Metodetræning i metakognitiv terapi

Dag 5: Opfølgning på metodetræning i metakognitiv terapi

 
Sted: 
Fredens Torv 8, 1.tv
8000 Aarhus CTilmelding:
Via hjemmesiden under tilmelding

 

Det med småt:

Du accepterer nedenstående betingelser ved tilmelding:

 • Tilmelding er bindende, når formularen er indsendt.
 • Deltagelse er betinget af, at kursusafgiften er betalt inden kursusstart.
 • Ved afmelding efter kursusstart tilbagebetales kursusafgiften ikke.
 • Vi tager forbehold for datoændringer, slåfejl, sygdom hos underviser og lignende uforudsete begivenheder.
 • Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse arrangementet, hvis der er mindre end 6. tilmeldinger.
 • SAMTYKKEERKLÆRING:
  Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at CEKTOS, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer.

  Dette gælder i forbindelse med kurser og/eller behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

  CEKTOS kan indhente personfølsomme oplysninger til internt brug i klinikken i henhold til ovenstående punkter, CEKTOS vil ikke nødvendigvis benytte sig af alle punkterne, men have mulighed herfor.

  Jeg har pligt til at tage kontakt til CEKTOS, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Jeg er klar over, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med at CEKTOS skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven1i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

  Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage på forløbet.

  Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.

Læs mere
5-dages kursus i kognitiv – og metakognitiv terapi: teori og metode 30 timer v/Tobias Schwartz Leonhardt og Shang Olsen - Åbent for alle
Cektos

5-dages kursus i kognitiv – og metakognitiv terapi: teori og metode  30 timer v Pia Callesen/Tobias Schwartz Leonhardt og Shang Olsen

Kurset er en introduktion til kognitiv og Metakognitiv terapi som begge er evidensbaserede terapiretninger. Du vil blive præsenteret for teori, øvelser og video-demonstrationer så du får et godt indblik i forskelle og ligheder mellem kognitiv og metakognitiv terapi.

De sidste 2 dage er metodetræning i metakognitiv terapi så du får denne metode endnu mere ind under huden. Herudover introduceres forskellige cases, skemaer og modeller.

På kurset kommer du bl.a. igennem:

- Instruktion i at lave Metakognitiv sagsformulering
- Redskaber til at genopdage egenkontrollen overfor CAS (Cognitive Attentional Syndrome),
- Udførlig gennemgang af forskelle og ligheder ml. metakognitiv og kognitiv terapi.
- MCT til generaliseret angst og social angst.
- MCT til depression.
- Metodetræning hvor mere diagnosespecifikke elementer trænes
- Opmærksomhedstræning (Til depressionsramte)
- Udfordring af farlighed - Til generaliseret angst og social angst.
- Fusionsarbejde (Til OCD)
- Rollespils Illustrationer.
- Øvelser i Gruppe.


Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mikkel Otzen på tlf. 88 77 97 41 eller mikkel.otzen@cektos.dk 

    
Cand.Psych. Tobias Lindqvist

 

Undervisere:
 

Underviser på dag 1 - 2 - 5 er autoriseret klinisk psykolog Tobias Schwartz Leonhardt. Han har specialiseret sig i metakognitiv terapi og har erfaring med både individuelle forløb, gruppeforløb, samt supervision af professionelle. Han er ved at færdiggøre sin MCTI Registrering, så han bliver certificeret i metakognitiv terapi af professor Hans Nordahl og professor Adrian Wells, som er grundlæggeren af metoden.

Underviser på dag 3 - 4 er Shang Olsen autoriseret klinisk psykolog uddannet fra Aarhus Universitet og har en 2-årig certificeringsuddannelse i metakognitiv terapi. 

Oversigt over undervisningsdage og indhold:

(Dag 1+2) Mandag d. 5 juni - tirsdag d. 6 juni. 

(Dag 3+4) Torsdag d. 22 juni - fredag d. 23 juni.

(Dag 5) Tirsdag d. 8 august.


Dag 1: Introduktion til kognitiv terapi

Dag 2: Introduktion til Metakognitiv terapi I

Dag 3: Metakognitiv terapi II

Dag 4: Metodetræning i metakognitiv terapi

Dag 5: Opfølgning på metodetræning i metakognitiv terapi

 
Sted: 
Fredens Torv 8, 1.tv
8000 Aarhus CTilmelding:
Via hjemmesiden under tilmelding

 

Det med småt:

Du accepterer nedenstående betingelser ved tilmelding:

 • Tilmelding er bindende, når formularen er indsendt.
 • Deltagelse er betinget af, at kursusafgiften er betalt inden kursusstart.
 • Ved afmelding efter kursusstart tilbagebetales kursusafgiften ikke.
 • Vi tager forbehold for datoændringer, slåfejl, sygdom hos underviser og lignende uforudsete begivenheder.
 • Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse arrangementet, hvis der er mindre end 6. tilmeldinger.
 • SAMTYKKEERKLÆRING:
  Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at CEKTOS, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer.

  Dette gælder i forbindelse med kurser og/eller behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

  CEKTOS kan indhente personfølsomme oplysninger til internt brug i klinikken i henhold til ovenstående punkter, CEKTOS vil ikke nødvendigvis benytte sig af alle punkterne, men have mulighed herfor.

  Jeg har pligt til at tage kontakt til CEKTOS, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Jeg er klar over, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med at CEKTOS skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven1i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

  Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage på forløbet.

  Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.

Cektos
Fredens Torv 8, 1. tv, Aarhus C Midtjylland 8000
17.500,00 kr.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk              Arrangørlogin

Cookieindstillinger