Log på
Eller opret konto

Neuroaffektive analyse med certificering og fra analyse til intervention

Mødecenter Odense, Odense C - 4. jan. - 19. apr. 2022
Neuroaffektive analyse med certificering og fra analyse til intervention
Docenten

V/ Susan Hart og Marianne Bentzen

Dato og sted: 04.-05. januar, 26. januar. og 19 april

 

Neuroaffektive analyse med certificering og fra analyse til intervention

På dette 4-dages oplæringskursus med psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen vil du blive oplært i den neuroaffektive analyse og få adgang til det webbaserede program. Formålet med analysen er at kortlægge børn, unge og/eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner med sigte på traumeheling og/eller støtte af personlighedsudvikling.

Baggrund for oplæringskurset

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker for nogen. Ligesom kognitiv læring kan følelsesmæssig læring kun ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide hvad et menneske har brug for at lære for at udvikle sin personlighed, man må også vide, hvad mennesket lige nu er i stand til at lære. En præcis og målrettet indsats kræver derfor veludviklede vurderingsmetoder til at pege på den mest hensigtsmæssige intervention

Dette 4-dages oplæringskursus er en indføring i brugen af den webbaserede neuroaffektive analysemodel, som giver mulighed for at støtte fagpersoner i at præcisere det følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale funktionsniveau hos både børn, unge og voksne. Formålet med analysen er at udarbejde en optimal interventionsplan til fx pædagogiske interventioner eller psykoterapi/familieterapi. Det er desuden muligt at foretage effektmåling af interventionen. Efter de tre oplæringsdage afsluttes der med en internetbaseret certificering.

Udgangspunktet er en vurdering af tre såkaldt mentale organiseringsniveauer, nemlig det autonome niveau for sansning, energiregulering og synkronisering, det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning og interaktionskompetencer, og det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering. Den neuroaffektive analyse består af 15 udsagn der danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ud fra analysen bliver barnets, den unges eller voksnes sårbarheder og ressourcer tydeliggjort og det bliver muligt at udvikle mere præcise interventioner. Analysen kan også give et dybere indblik i hvordan barnet, den unge eller voksne fungerer på hvert niveau, men også en forståelse af hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden. På oplæringskurset præsenteres også inspiration til interventioner på de tre mentale organiseringsniveauer.

Kursusdagenes indhold

På oplæringskursets første dag får du adgang til den webbaserede version af den neuroaffektive analyse og til træningsfilmene. Du undervises i at foretage den neuroaffektive analyse på dig selv og på en case. På anden dag trænes analysen gennem videofilm. Kursets tredje dag ligger ca. en måned senere, og det forventes at du i den mellemliggende periode har analyseret både egne cases og de træningsfilm, som du får adgang til på hjemmesiden. På oplæringskursets tredje dag arbejder vi også med spørgsmål vedr. egne cases og træningsfilm. Desuden forberedes du til certificeringsprocessen, hvor du får adgang til fire certificeringsfilm nogle dage efter 3. dags afslutning. Du har herefter 3 måneder til at score de fire ca. 20-25 minutters certificeringsfilm gennem en internetbaseret certificeringsproces, hvorefter du har mulighed for at modtage et certificeringsbevis.

Oplæringskursets 4. dag, som ligger indenfor certificeringsperioden, består af at anvende den neuroaffektive analyse til konkrete interventionsforslag og til at anvende analysen til effektmåling med udgangspunkt i at kunne justere interventionsplanen. Med udgangspunkt i filmklip af samspil og egne analyser vil vi i fællesskab, ud fra analyseresultaterne, udvikle forslag til intervention. Alt afhængig af deltagernes faglige fokusområder vil vi fokusere på intervention til børn, unge, voksne, udviklingshæmmede og/eller familieinteraktion.

Kurset modulpunkter:

1. modul: (2 dage): Oplæring i den neuroaffektive analyse

2. modul: (1 dag): Forberedelse til certificeringsproces

3. modul: (1 dag): Fra analyse til intervention

Første, anden og tredje dag:

 • Kort gennemgang af den treenige hjerne
 • Præsentation af den neuroaffektive analyse
 • Adgang til og gennemgang af det webbaserede analyseprogram
 • Træning i at foretage en neuroaffektiv analyse ud fra en videofilmet case
 • Adgang til træningsfilm som hjemmearbejde inden tredje dag
 • Gennemgang af de forskellige muligheder for brugen af analysen
 • Forberede certificeringen

Fjerde dag:

 • Tilrettelæggelse af en intervention ud fra den neuroaffektive analyse
 • Interventionsforslag
 • Effektmåling og justering af interventioner

Certificering:

Certificeringen består af at du indenfor tre måneders skal score fire film og opnå en pålidelighed på minimum 70 % og have en total score indenfor et defineret interval på hver certificeringsfilm. Certificeringen er en proces, hvor du får en udførlig tilbagemelding, indtil du har opnået et tilfredsstillende resultat. Når du scorer en interrater reliabilitet på 70% eller derover modtager du et certificeringsbevis og får samtidig en kode, så dine fremtidige scoringer kan indgå i forskning gennem analyseprogrammet.

Såfremt du ikke inden for tre måneder får indsendt dine scoringsresultater på certificeringsfilmene lukkes der for din adgang til certificeringsfilmene. Disse kan genåbnes ved at deltage i oplæringskursets modul 2 endnu engang.

Af hensyn til vedligeholdelse af træningsniveauet, vil adgangskoder, der ikke har været anvendt i et år eller mere blive slettet. Hvis I efter et år gerne vil have genåbnet jeres personlige kode, skal I tilmelde jer oplæringskursets modul 2.

 

Udbytte

 • Undervisning i brugen af den neuroaffektive analyse
 • Afprøvning af den neuroaffektive analyse
 • Tilrettelæggelse af en realistisk interventionsplan
 • Redskab til at foretage effektmålinger
 • Mulighed for certificering
 • Træning i at ’oversætte’ forståelsen af nærmeste udviklingszone til relevante aktiviteter, samspilsformer eller samtaleformer på de tre neuroaffektive niveauer.
 • Mulighed for at reflektere og udveksle omkring sin egen evne og komfortzone i forhold til at være ’karavanefører’, dvs. aktivt lede et udviklende samspil, på disse områder.
 • Lejlighed til at drøfte egnede metoder i forhold til de foreslåede interventioner

 

Om underviserne

Marianne Bentzen er psykoterapeut MPF. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har forfattet adskillige artikler og bøger om neuroaffektive perspektiver, som er oversat til flere sprog.

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Siden midt i 1990’erne har Susan Hart udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi som en måde at forstå menneskets personlighedsudvikling. Hun har superviseret forskellige faggrupper og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.


Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 2.500,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

 

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48, Odense C Syddanmark 5000
13.730,00 kr.
Sted Mødecenter Odense, Odense C Kategori Kursus Dato og tidspunkt 4. jan. - 19. apr. 2022 Arrangør Docenten Hjemmeside Besøg hjemmesiden
Mødecenter Odense, Odense C (Kursus)
Dato og tidspunkt 4. jan. - 19. apr. 2022
Arrangør Docenten
Besøg hjemmesiden
(ex. moms + gebyr)DKK 10.984,00  Bestil billet

V/ Susan Hart og Marianne Bentzen

Dato og sted: 04.-05. januar, 26. januar. og 19 april

 

Neuroaffektive analyse med certificering og fra analyse til intervention

På dette 4-dages oplæringskursus med psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen vil du blive oplært i den neuroaffektive analyse og få adgang til det webbaserede program. Formålet med analysen er at kortlægge børn, unge og/eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner med sigte på traumeheling og/eller støtte af personlighedsudvikling.

Baggrund for oplæringskurset

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker for nogen. Ligesom kognitiv læring kan følelsesmæssig læring kun ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide hvad et menneske har brug for at lære for at udvikle sin personlighed, man må også vide, hvad mennesket lige nu er i stand til at lære. En præcis og målrettet indsats kræver derfor veludviklede vurderingsmetoder til at pege på den mest hensigtsmæssige intervention

Dette 4-dages oplæringskursus er en indføring i brugen af den webbaserede neuroaffektive analysemodel, som giver mulighed for at støtte fagpersoner i at præcisere det følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale funktionsniveau hos både børn, unge og voksne. Formålet med analysen er at udarbejde en optimal interventionsplan til fx pædagogiske interventioner eller psykoterapi/familieterapi. Det er desuden muligt at foretage effektmåling af interventionen. Efter de tre oplæringsdage afsluttes der med en internetbaseret certificering.

Udgangspunktet er en vurdering af tre såkaldt mentale organiseringsniveauer, nemlig det autonome niveau for sansning, energiregulering og synkronisering, det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning og interaktionskompetencer, og det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering. Den neuroaffektive analyse består af 15 udsagn der danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ud fra analysen bliver barnets, den unges eller voksnes sårbarheder og ressourcer tydeliggjort og det bliver muligt at udvikle mere præcise interventioner. Analysen kan også give et dybere indblik i hvordan barnet, den unge eller voksne fungerer på hvert niveau, men også en forståelse af hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden. På oplæringskurset præsenteres også inspiration til interventioner på de tre mentale organiseringsniveauer.

Kursusdagenes indhold

På oplæringskursets første dag får du adgang til den webbaserede version af den neuroaffektive analyse og til træningsfilmene. Du undervises i at foretage den neuroaffektive analyse på dig selv og på en case. På anden dag trænes analysen gennem videofilm. Kursets tredje dag ligger ca. en måned senere, og det forventes at du i den mellemliggende periode har analyseret både egne cases og de træningsfilm, som du får adgang til på hjemmesiden. På oplæringskursets tredje dag arbejder vi også med spørgsmål vedr. egne cases og træningsfilm. Desuden forberedes du til certificeringsprocessen, hvor du får adgang til fire certificeringsfilm nogle dage efter 3. dags afslutning. Du har herefter 3 måneder til at score de fire ca. 20-25 minutters certificeringsfilm gennem en internetbaseret certificeringsproces, hvorefter du har mulighed for at modtage et certificeringsbevis.

Oplæringskursets 4. dag, som ligger indenfor certificeringsperioden, består af at anvende den neuroaffektive analyse til konkrete interventionsforslag og til at anvende analysen til effektmåling med udgangspunkt i at kunne justere interventionsplanen. Med udgangspunkt i filmklip af samspil og egne analyser vil vi i fællesskab, ud fra analyseresultaterne, udvikle forslag til intervention. Alt afhængig af deltagernes faglige fokusområder vil vi fokusere på intervention til børn, unge, voksne, udviklingshæmmede og/eller familieinteraktion.

Kurset modulpunkter:

1. modul: (2 dage): Oplæring i den neuroaffektive analyse

2. modul: (1 dag): Forberedelse til certificeringsproces

3. modul: (1 dag): Fra analyse til intervention

Første, anden og tredje dag:

 • Kort gennemgang af den treenige hjerne
 • Præsentation af den neuroaffektive analyse
 • Adgang til og gennemgang af det webbaserede analyseprogram
 • Træning i at foretage en neuroaffektiv analyse ud fra en videofilmet case
 • Adgang til træningsfilm som hjemmearbejde inden tredje dag
 • Gennemgang af de forskellige muligheder for brugen af analysen
 • Forberede certificeringen

Fjerde dag:

 • Tilrettelæggelse af en intervention ud fra den neuroaffektive analyse
 • Interventionsforslag
 • Effektmåling og justering af interventioner

Certificering:

Certificeringen består af at du indenfor tre måneders skal score fire film og opnå en pålidelighed på minimum 70 % og have en total score indenfor et defineret interval på hver certificeringsfilm. Certificeringen er en proces, hvor du får en udførlig tilbagemelding, indtil du har opnået et tilfredsstillende resultat. Når du scorer en interrater reliabilitet på 70% eller derover modtager du et certificeringsbevis og får samtidig en kode, så dine fremtidige scoringer kan indgå i forskning gennem analyseprogrammet.

Såfremt du ikke inden for tre måneder får indsendt dine scoringsresultater på certificeringsfilmene lukkes der for din adgang til certificeringsfilmene. Disse kan genåbnes ved at deltage i oplæringskursets modul 2 endnu engang.

Af hensyn til vedligeholdelse af træningsniveauet, vil adgangskoder, der ikke har været anvendt i et år eller mere blive slettet. Hvis I efter et år gerne vil have genåbnet jeres personlige kode, skal I tilmelde jer oplæringskursets modul 2.

 

Udbytte

 • Undervisning i brugen af den neuroaffektive analyse
 • Afprøvning af den neuroaffektive analyse
 • Tilrettelæggelse af en realistisk interventionsplan
 • Redskab til at foretage effektmålinger
 • Mulighed for certificering
 • Træning i at ’oversætte’ forståelsen af nærmeste udviklingszone til relevante aktiviteter, samspilsformer eller samtaleformer på de tre neuroaffektive niveauer.
 • Mulighed for at reflektere og udveksle omkring sin egen evne og komfortzone i forhold til at være ’karavanefører’, dvs. aktivt lede et udviklende samspil, på disse områder.
 • Lejlighed til at drøfte egnede metoder i forhold til de foreslåede interventioner

 

Om underviserne

Marianne Bentzen er psykoterapeut MPF. Siden 1982 har Marianne ledet professionelle psykoterapeutiske efter- og videreuddannelser i Europa og Nordamerika. Hun udvikler især den praktiske anvendelse af neuroaffektiv teori gennem kropsorienterede, relationelle, meditative og systemcentrerede metoder. Marianne har forfattet adskillige artikler og bøger om neuroaffektive perspektiver, som er oversat til flere sprog.

Susan Hart er cand.psych., PhD., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Siden midt i 1990’erne har Susan Hart udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi som en måde at forstå menneskets personlighedsudvikling. Hun har superviseret forskellige faggrupper og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog.


Betalings- og afbestillingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil fire uger før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

Afbestilling mellem fire uger til ugedagen før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 2.500,- kr.

Afbestilling fra ugedagen før kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.

Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.

 

Neuroaffektive analyse med certificering og fra analyse til intervention, kursus i Odense C den 4. jan. - 19. apr. 2022


Samme event - andre muligheder

 15. - 17. november i Holte
  Bestil billet

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk