Log på
Eller opret konto

Sådan arbejder du med udviklingen af selvagens gennem mentalisering - Bliv en dygtig karavanefører

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C - 11. - 13. dec. 2023
Sådan arbejder du med udviklingen af selvagens gennem mentalisering - Bliv en dygtig karavanefører
Docenten

v/ Charlotte Grønning & Camilla Hauptmann Sandholm

Dato og sted: 11. - 13. decmber 2023, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Baggrund for kurset

Selvagens betyder evnen til at bruge sig selv og sine personlige kompetencer som arbejdsredskab og til at føle og tænke klart i samspillet med andre mennesker. Uanset hvor mange metoder man får til at støtte et andet menneskes forandringsproces, skaber det ingen forandring, hvis den, der skal give støtten, ikke er i stand til at være ”på bølgelængde” med den anden. Vi vil derfor på dette kursus arbejde med din selvagens, det vil sige din og de øvrige deltageres evne til at indgå i udviklende samspil. Dette gøres gennem personlig udforskning af erfaringer og indre tilstande i nervesystemets hierarkiske organisering.

VIGTIGT: For at kunne deltage på vores kursus om selvagens er det en forudsætning, at du som minimum har været på vores kursus ”Indføring i neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser”. Se kurset ved at klikke her.

Kursusdagenes indhold

Kursets indhold vil veksle mellem enkle teoretiske oplæg, øvelser i små grupper, erfaringsopsamling samt individuel supervision efter behov. Hver dag begynder med en kort meditativ guidning. Den første dag præsenteres de neuroaffektive kompasser som et praktisk redskab både til at genkende egne ressourcer og sårbarheder og til at udforske adfærd og følelsesliv hos et barn, en ung eller en voksen fra arbejdet. Anden dag bruger vi kompasserne til at udforske reaktionsmønstre i situationer hvor man havde problemer med selvregulering eller ved at afstemme sig hensigtsmæssigt, og til at afdække de aktiviteter eller kontaktformer, der kan hjælpe en tilbage til regulerede tilstande. Tredje dag tilrettelægges ud fra deltagernes behov.

Udbytte af kurset

Vi vil arbejde med:  

  • At undersøge personlige styrker og ressourcer ud fra de neuroaffektive kompasser
  • At få klarhed over egne selvbeskyttelsesresponser ud fra de neuroaffektive kompasser
  • At udforske situationer, hvor du havde svært ved din selvregulering eller ved at afstemme dig hensigtsmæssigt med andre
  • At undersøge og kortlægge de ressourcer, der kan hjælpe dig tilbage til regulerede tilstande
  • At træne empatisk identifikation med de børn, unge eller voksne, som du gerne vil støtte

Undervisningsform 

På kurset veksler undervisningen mellem teoretiske oplæg, diskussion, selvudviklingsøvelser og samspilsøvelser på tre niveauer af mental organisering. Kursusdagene starter med en kropslig mindfulness guiding. Derudover bliver der mulighed for korte supervisionsforløb af deltagernes cases med fokus på ens egen rolle i samspillet. Kursusdagene foregår uden borde, men dog med stole!

Målgruppe

Kurset retter sig mod alle, der i sit daglige arbejde har med mennesker at gøre, og som har lyst og mod til at se på sig selv og sin egen rolle i samspillet med andre, uanset om man er leder, psykolog, lærer, socialrådgiver, pædagog, familieterapeut, sundhedsplejerske eller psykoterapeut.

Om underviserne

Charlotte Grønning er certificeret som familiebehandler, psykoterapeut, superviser, neuroaffektiv psykoterapeut, samt i metoderne ERA, NAA, MIMP og EMS. Hun har som familiebehandler over 20 års erfaring fra arbejde i familiehus med supervision og behandlingsforløb. Charlotte har selvstændig praksis, hvor hun har par- og individuelle terapeutiske forløb og familiebehandling i privat og offentligt regi. Herunder afdækning af behov og intervention i kommunalt regi. Hun arbejder med supervision og undervisning samt udviklings- og projektforløb i større og mindre organisationer. 

Camilla Hauptmann Sandholm er oprindeligt uddannet socialpædagog og derudover efteruddannelse i ICDP niveau 1, 2 og 3 og certificeret i neuroaffektiv udviklingspskologi med børn og familier. Har siden 2014 undervist i ICDP på både daginstitutions og skoleområdet og holdt oplæg om den relationelle tilgang i praksis i arbejdet med børn unge og familier. Mange års erfaring på daginstitutions, skole og specialskoleområdet og siden 2007 i arbejdet med børn, unge og familier i ppr- og myndigheds regi indenfor familiebehandling, støttekontaktperson for unge, supervision af pædagogisk personale og ledelse i arbejdet med den relationelle tilgang i pædagogisk praksis.
 

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

Ved tilmelding accepterer du samtidigt Docentens handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1 Aarhus C Midtjylland 8000
13.745,00 kr.
Sted Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C Kategori Kursus Dato og tidspunkt 11. - 13. dec. 2023 Arrangør Docenten
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C (Kursus)
Dato og tidspunkt 11. - 13. december 2023
Arrangør Docenten
Besøg hjemmesiden
  Find billetter

v/ Charlotte Grønning & Camilla Hauptmann Sandholm

Dato og sted: 11. - 13. decmber 2023, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Baggrund for kurset

Selvagens betyder evnen til at bruge sig selv og sine personlige kompetencer som arbejdsredskab og til at føle og tænke klart i samspillet med andre mennesker. Uanset hvor mange metoder man får til at støtte et andet menneskes forandringsproces, skaber det ingen forandring, hvis den, der skal give støtten, ikke er i stand til at være ”på bølgelængde” med den anden. Vi vil derfor på dette kursus arbejde med din selvagens, det vil sige din og de øvrige deltageres evne til at indgå i udviklende samspil. Dette gøres gennem personlig udforskning af erfaringer og indre tilstande i nervesystemets hierarkiske organisering.

VIGTIGT: For at kunne deltage på vores kursus om selvagens er det en forudsætning, at du som minimum har været på vores kursus ”Indføring i neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser”. Se kurset ved at klikke her.

Kursusdagenes indhold

Kursets indhold vil veksle mellem enkle teoretiske oplæg, øvelser i små grupper, erfaringsopsamling samt individuel supervision efter behov. Hver dag begynder med en kort meditativ guidning. Den første dag præsenteres de neuroaffektive kompasser som et praktisk redskab både til at genkende egne ressourcer og sårbarheder og til at udforske adfærd og følelsesliv hos et barn, en ung eller en voksen fra arbejdet. Anden dag bruger vi kompasserne til at udforske reaktionsmønstre i situationer hvor man havde problemer med selvregulering eller ved at afstemme sig hensigtsmæssigt, og til at afdække de aktiviteter eller kontaktformer, der kan hjælpe en tilbage til regulerede tilstande. Tredje dag tilrettelægges ud fra deltagernes behov.

Udbytte af kurset

Vi vil arbejde med:  

  • At undersøge personlige styrker og ressourcer ud fra de neuroaffektive kompasser
  • At få klarhed over egne selvbeskyttelsesresponser ud fra de neuroaffektive kompasser
  • At udforske situationer, hvor du havde svært ved din selvregulering eller ved at afstemme dig hensigtsmæssigt med andre
  • At undersøge og kortlægge de ressourcer, der kan hjælpe dig tilbage til regulerede tilstande
  • At træne empatisk identifikation med de børn, unge eller voksne, som du gerne vil støtte

Undervisningsform 

På kurset veksler undervisningen mellem teoretiske oplæg, diskussion, selvudviklingsøvelser og samspilsøvelser på tre niveauer af mental organisering. Kursusdagene starter med en kropslig mindfulness guiding. Derudover bliver der mulighed for korte supervisionsforløb af deltagernes cases med fokus på ens egen rolle i samspillet. Kursusdagene foregår uden borde, men dog med stole!

Målgruppe

Kurset retter sig mod alle, der i sit daglige arbejde har med mennesker at gøre, og som har lyst og mod til at se på sig selv og sin egen rolle i samspillet med andre, uanset om man er leder, psykolog, lærer, socialrådgiver, pædagog, familieterapeut, sundhedsplejerske eller psykoterapeut.

Om underviserne

Charlotte Grønning er certificeret som familiebehandler, psykoterapeut, superviser, neuroaffektiv psykoterapeut, samt i metoderne ERA, NAA, MIMP og EMS. Hun har som familiebehandler over 20 års erfaring fra arbejde i familiehus med supervision og behandlingsforløb. Charlotte har selvstændig praksis, hvor hun har par- og individuelle terapeutiske forløb og familiebehandling i privat og offentligt regi. Herunder afdækning af behov og intervention i kommunalt regi. Hun arbejder med supervision og undervisning samt udviklings- og projektforløb i større og mindre organisationer. 

Camilla Hauptmann Sandholm er oprindeligt uddannet socialpædagog og derudover efteruddannelse i ICDP niveau 1, 2 og 3 og certificeret i neuroaffektiv udviklingspskologi med børn og familier. Har siden 2014 undervist i ICDP på både daginstitutions og skoleområdet og holdt oplæg om den relationelle tilgang i praksis i arbejdet med børn unge og familier. Mange års erfaring på daginstitutions, skole og specialskoleområdet og siden 2007 i arbejdet med børn, unge og familier i ppr- og myndigheds regi indenfor familiebehandling, støttekontaktperson for unge, supervision af pædagogisk personale og ledelse i arbejdet med den relationelle tilgang i pædagogisk praksis.
 

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

Ved tilmelding accepterer du samtidigt Docentens handelsbetingelser & vilkår, som du kan finde her

Sådan arbejder du med udviklingen af selvagens gennem mentalisering - Bliv en dygtig karavanefører , kursus i Aarhus C den 11. - 13. december 2023


  Find billetter

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk              Arrangørlogin

Cookieindstillinger