Log på
Eller opret konto

Sommerhøjskole 2019 - Herremænd og bondeliv

Grønnegade Kaserne, Gammel Ridehus, Næstved - 29. jul. - 2. aug. 2019
Sommerhøjskole 2019 - Herremænd og bondeliv
AOF Næstved & Susålandet

Sommerhøjskole 2019 - Mandag den 29. juli – fredag den 2. august

Herremænd og bondeliv
- Godsøkonomi – kvindearbejde og livet
på landet gennem 600 år

En uge du aldrig glemmer..

Temaet for årets sommerhøjskole er Livet på landet gennem 600 år. Godsøkonomi og herremænd, bondeliv og kvindearbejde i omegnen af Næstved.

Dette års sommerhøjskole tager os tilbage til en tid, hvor jordens dyrkning og dyrenes røgt og pleje var alfa og omega for høj og lav. Vi vil bevæge os fra senmiddelalderens godser gennem reformations-århundredet op gennem Enevælden og lensafløsningen, der banede vej for de små statshusmands-brug.

Vi starter med landklostre og adelens herregårde, men kommer også ind hos fæstebønder og husmænd, ligesom vi følger det gamle landbosamfund op til tiden efter de to verdenskrige, hvor
landbrugets mekanisering totalt ændrede mulighederne for at kunne eksistere på et lille husmandsbrug.

Foredragene kombineres med byvandringer, korte busture og en heldagsudflugt til Gjorslev Gods,
Bregentved Slotspark og en smuk tur gennem de smukke herregårdslandskaber.

Sommerhøjskolens idé er at du deltager i en uges aktiviteter, ligesom på en højskole og samtidig bor hjemme. Sommerhøjskolen er en vekselvirkning mellem foredrag, sang, debatter, byvandringer, en
heldags bustur, god mad og hyggeligt samvær. Her vil du få gode muligheder for at møde andre i et socialt fællesskab.

Vi starter hver dag kl. 9.00 med morgenbrød og fællessang. Dagen afsluttes ca. kl 15.30 (undtagen onsdag) Der serveres hver dag en spændende frokost med drikkevarer. Der udleveres kursusmateriale, udarbejdet af den gennemgående kursusleder, som er kulturhistoriker Tommy P. Christensen.

Glæd dig til en helt igennem fantastisk og oplevelsesrig uge!

Program:

Mandag den 29. juli
Morgenbrød & fællessang. Velkomst, præsentation af deltagere og underviser samt udlevering af
kursusmateriale.
Tid for spørgsmål og frokost.
Busudflugt til Herlufsholm med introduktion til historien om klosteret og rundvisning v/Tidligere sognepræst Ejlif Kristensen,
Eftermiddagskaffe, hyggeligt samvær og afrunding på dagen.

Tirsdag den 30. juli
Klostre og herregårde i Næstveds omegn fra reformationen og frem til lensafløsningen 1919
v/Tommy P. Christensen, kulturhistoriker
Tid for spørgsmål og frokost.
Eftermiddagens bustur med Palle Birk kaster lys over: Hvordan kristendommen i vikingetiden og den tidlige middelalder kom til at præge landskabet. Hvordan de nye kirker tronede over landsbyerne, først
bygget af træ, senere af sten. Hvordan man lønnede præsterne, Hvem byggede? Hvem ansatte? Hvor kom pengene fra? Og vi skal se på, hvordan mange kirker er blevet til ødekirker, når der var for få sognebørn til at lønne en præst. Vi besøger en ødekirke tæt på Næstved, som er genfundet for 20 år siden.
Eftermiddagskaffe, hyggeligt samvær og afrunding på dagen.

Onsdag den 31. juli
Heldagsudflugt med bus Heldagsudflugt til bispeborgen Gjorslev på Stevns med rundvisning v/Jesper
Jørgensen, forfatter til bogen om Gjorslev.
Efter en god frokost på Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, kører vi ud i de smukke herregårdslandskaber, med kurs mod Bregentved, hvor vi får en
rundvisning i Bregentved Slotspark med Barokhaven fra midten af 1700 tallet, søer, smukke springvand og flere skulpturer af Johs Wiedewelt

Program for dagen:
Kl. 08.30 Morgenmad og morgensang
Kl. 09.00 Afgang fra Grønnegade
Kl. 09.00 Foredrag i bussen
Kl. 10.00 Ankomst til Gjorslev Gods
Kl. 10.30 Rundvisning
Kl. 13.00 Frokost
Kl. 14.00 Afgang mod Bregentved
Kl. 14.30 Rundvisning i Slotsparken
Kl. 16.30 Hjemkomst Næstved
Kl. 16.30 Sen eftermiddagskaffe

Torsdag den 1. august
Landbrugshistorien - set nede fra. Om trælle, livegne, fæstebønder, indsiddere, jordløse husmænd, daglejere og tyende samt kvindearbejde i det gamle landbosamfund. Vi starter i middelalderen
og flyver op gennem århundrederne frem til tiden efter de to verdenskrige, hvor landbrugets mekanisering totalt ændrede mulighederne for at kunne eksistere på et lille husmandsbrug.
v/Tommy P. Christensen, kulturhistoriker
Tid for spørgsmål og frokost.
Efter frokost står Rasmus Nielsen klar til at tage os ud på en tur til Den Danneskjoldske Kanal, som gjorde det muligt at transportere brænde i pramme fra skovene omkring Tystrup-Bavelse Søerne til København. Pramsejladsen på Susåen fungerede i ca. 50 år, hvorefter sejladsen stoppede og anlæggene, i form af trækstier, kammersluser og slusehuse, gradvist forsvandt. Men der er stadig spor
at se efter denne epoke i Susåens historie.
Eftermiddagskaffe, hyggeligt samvær og afrunding på dagen.

Fredag den 2. august
Liv og død i det gamle landbosamfund. Med udgangspunkt i den store forandring som udskiftningstiden bragte til de sydsjællandske landsbyer, ser vi nærmere på dagliglivet fra vugge til grav før og efter landsbyen kom i opbrud. Militærtjeneste, skolegang, fattigdomsforsorg, markedsliv, ting og rettersted samt meget andet bliver belyst. Til sidst kommer vi ind på andelsbevægelsens umådelige betydning
for dansk landbrug. v/Tommy P. Christensen, kulturhistoriker
Tid for spørgsmål og frokost
Diskussionsoplæg om det gode liv på landet i en tid med globalisering, klimakrise, økologi og militante veganere.
Eftermiddagskaffe og afrunding på ugen.
Tak for denne gang!

Tilmelding og betaling kan klares i
Riddergade (mandage & onsdage 12-15)
hos Bodil eller sendes pr. mail ved
henvendelse til: post@aof-naestved.dk
Telefon 2040 4210

Praktiske oplysninger:
Sommerhøjskolen 2019 afholdes i Musikstalden på Grønnegade Kaserne,
Grønnegade 10, 4700 Næstved.
Pris: kr. 2600,- pensionister kr. 2275,- alt inklusive - foredrag, byvandringer,
rundvisninger, oplevelser, kaffe/te, morgenbrød, frokost inkl. drikkevarer,
eftermiddagskaffe med kage, undervisningsmaterialer, busture, biletter, samt
ekstra lækker afslutningsmiddag inkl. drikkevarer.
Hold nr. 191-999

Grønnegade Kaserne, Gammel Ridehus
Grønnegade 10 Næstved Sjælland 4700
2.600,00 kr.
Sted Grønnegade Kaserne, Gammel Ridehus, Næstved Kategori Kursus Dato og tidspunkt 29. jul. - 2. aug. 2019 Arrangør AOF Næstved & Susålandet Hjemmeside Besøg hjemmesiden
Grønnegade Kaserne, Gammel Ridehus, Næstved (Kursus)
Dato og tidspunkt 29. jul. - 2. aug. 2019
Besøg hjemmesiden
Pris fra (+ gebyr)DKK 2.600,00
Arrangementet er afholdt

Sommerhøjskole 2019 - Mandag den 29. juli – fredag den 2. august

Herremænd og bondeliv
- Godsøkonomi – kvindearbejde og livet
på landet gennem 600 år

En uge du aldrig glemmer..

Temaet for årets sommerhøjskole er Livet på landet gennem 600 år. Godsøkonomi og herremænd, bondeliv og kvindearbejde i omegnen af Næstved.

Dette års sommerhøjskole tager os tilbage til en tid, hvor jordens dyrkning og dyrenes røgt og pleje var alfa og omega for høj og lav. Vi vil bevæge os fra senmiddelalderens godser gennem reformations-århundredet op gennem Enevælden og lensafløsningen, der banede vej for de små statshusmands-brug.

Vi starter med landklostre og adelens herregårde, men kommer også ind hos fæstebønder og husmænd, ligesom vi følger det gamle landbosamfund op til tiden efter de to verdenskrige, hvor
landbrugets mekanisering totalt ændrede mulighederne for at kunne eksistere på et lille husmandsbrug.

Foredragene kombineres med byvandringer, korte busture og en heldagsudflugt til Gjorslev Gods,
Bregentved Slotspark og en smuk tur gennem de smukke herregårdslandskaber.

Sommerhøjskolens idé er at du deltager i en uges aktiviteter, ligesom på en højskole og samtidig bor hjemme. Sommerhøjskolen er en vekselvirkning mellem foredrag, sang, debatter, byvandringer, en
heldags bustur, god mad og hyggeligt samvær. Her vil du få gode muligheder for at møde andre i et socialt fællesskab.

Vi starter hver dag kl. 9.00 med morgenbrød og fællessang. Dagen afsluttes ca. kl 15.30 (undtagen onsdag) Der serveres hver dag en spændende frokost med drikkevarer. Der udleveres kursusmateriale, udarbejdet af den gennemgående kursusleder, som er kulturhistoriker Tommy P. Christensen.

Glæd dig til en helt igennem fantastisk og oplevelsesrig uge!

Program:

Mandag den 29. juli
Morgenbrød & fællessang. Velkomst, præsentation af deltagere og underviser samt udlevering af
kursusmateriale.
Tid for spørgsmål og frokost.
Busudflugt til Herlufsholm med introduktion til historien om klosteret og rundvisning v/Tidligere sognepræst Ejlif Kristensen,
Eftermiddagskaffe, hyggeligt samvær og afrunding på dagen.

Tirsdag den 30. juli
Klostre og herregårde i Næstveds omegn fra reformationen og frem til lensafløsningen 1919
v/Tommy P. Christensen, kulturhistoriker
Tid for spørgsmål og frokost.
Eftermiddagens bustur med Palle Birk kaster lys over: Hvordan kristendommen i vikingetiden og den tidlige middelalder kom til at præge landskabet. Hvordan de nye kirker tronede over landsbyerne, først
bygget af træ, senere af sten. Hvordan man lønnede præsterne, Hvem byggede? Hvem ansatte? Hvor kom pengene fra? Og vi skal se på, hvordan mange kirker er blevet til ødekirker, når der var for få sognebørn til at lønne en præst. Vi besøger en ødekirke tæt på Næstved, som er genfundet for 20 år siden.
Eftermiddagskaffe, hyggeligt samvær og afrunding på dagen.

Onsdag den 31. juli
Heldagsudflugt med bus Heldagsudflugt til bispeborgen Gjorslev på Stevns med rundvisning v/Jesper
Jørgensen, forfatter til bogen om Gjorslev.
Efter en god frokost på Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, kører vi ud i de smukke herregårdslandskaber, med kurs mod Bregentved, hvor vi får en
rundvisning i Bregentved Slotspark med Barokhaven fra midten af 1700 tallet, søer, smukke springvand og flere skulpturer af Johs Wiedewelt

Program for dagen:
Kl. 08.30 Morgenmad og morgensang
Kl. 09.00 Afgang fra Grønnegade
Kl. 09.00 Foredrag i bussen
Kl. 10.00 Ankomst til Gjorslev Gods
Kl. 10.30 Rundvisning
Kl. 13.00 Frokost
Kl. 14.00 Afgang mod Bregentved
Kl. 14.30 Rundvisning i Slotsparken
Kl. 16.30 Hjemkomst Næstved
Kl. 16.30 Sen eftermiddagskaffe

Torsdag den 1. august
Landbrugshistorien - set nede fra. Om trælle, livegne, fæstebønder, indsiddere, jordløse husmænd, daglejere og tyende samt kvindearbejde i det gamle landbosamfund. Vi starter i middelalderen
og flyver op gennem århundrederne frem til tiden efter de to verdenskrige, hvor landbrugets mekanisering totalt ændrede mulighederne for at kunne eksistere på et lille husmandsbrug.
v/Tommy P. Christensen, kulturhistoriker
Tid for spørgsmål og frokost.
Efter frokost står Rasmus Nielsen klar til at tage os ud på en tur til Den Danneskjoldske Kanal, som gjorde det muligt at transportere brænde i pramme fra skovene omkring Tystrup-Bavelse Søerne til København. Pramsejladsen på Susåen fungerede i ca. 50 år, hvorefter sejladsen stoppede og anlæggene, i form af trækstier, kammersluser og slusehuse, gradvist forsvandt. Men der er stadig spor
at se efter denne epoke i Susåens historie.
Eftermiddagskaffe, hyggeligt samvær og afrunding på dagen.

Fredag den 2. august
Liv og død i det gamle landbosamfund. Med udgangspunkt i den store forandring som udskiftningstiden bragte til de sydsjællandske landsbyer, ser vi nærmere på dagliglivet fra vugge til grav før og efter landsbyen kom i opbrud. Militærtjeneste, skolegang, fattigdomsforsorg, markedsliv, ting og rettersted samt meget andet bliver belyst. Til sidst kommer vi ind på andelsbevægelsens umådelige betydning
for dansk landbrug. v/Tommy P. Christensen, kulturhistoriker
Tid for spørgsmål og frokost
Diskussionsoplæg om det gode liv på landet i en tid med globalisering, klimakrise, økologi og militante veganere.
Eftermiddagskaffe og afrunding på ugen.
Tak for denne gang!

Tilmelding og betaling kan klares i
Riddergade (mandage & onsdage 12-15)
hos Bodil eller sendes pr. mail ved
henvendelse til: post@aof-naestved.dk
Telefon 2040 4210

Praktiske oplysninger:
Sommerhøjskolen 2019 afholdes i Musikstalden på Grønnegade Kaserne,
Grønnegade 10, 4700 Næstved.
Pris: kr. 2600,- pensionister kr. 2275,- alt inklusive - foredrag, byvandringer,
rundvisninger, oplevelser, kaffe/te, morgenbrød, frokost inkl. drikkevarer,
eftermiddagskaffe med kage, undervisningsmaterialer, busture, biletter, samt
ekstra lækker afslutningsmiddag inkl. drikkevarer.
Hold nr. 191-999

Sommerhøjskole 2019, kursus i Næstved den 29. jul. - 2. aug. 2019 (Herremænd og bondeliv)


Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

 

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk