Betingelser Om Tikko Kontakt
Den neuroaffektive analyse med certificering og fra analyse til intervention

V/ Lisbeth Hedegaard

Dato og sted: 26. - 27. februar 2024, 2. april 2024 & 6. maj 2024

På dette kursus bliver du oplært i den neuroaffektive analyse og får adgang til det webbaserede program. Formålet med analysen er at kortlægge børns, unges og/eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til tilrettelæggelse af pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner med sigte på traumeheling og/eller støtte af personlighedsudvikling.

Om den neuroaffektive analyse

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker for nogen!

Ligesom kognitiv læring kan også følelsesmæssig læring kun ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide, hvad et menneske har brug for at lære for at udvikle sin personlighed; man må også vide, hvad personen lige nu er i stand til at lære.

En præcis og målrettet indsats kræver derfor vedudviklede vurderingsmetoder til at pege på den mest hensigtsmæssige intervention.

Den neuroaffektive analyse baserer sig på en vurdering af tre mentale organiseringsniveauer:

  • Det autonome niveau for sansning, energiregulering og synkronisering
  • Det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning og interaktionskompetencer
  • Det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering

Analysen består af 15 udsagn, der danner grundlag for en vurdering af en persons generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ud fra analysen bliver barnets, den unges eller voksnes sårbarheder og ressourcer tydeliggjort, og det bliver muligt at udvikle mere præcise interventioner.

Analysen kan give et dybere indblik i, hvordan en person fungerer på det enkelte niveau, men kan også give en forståelse af, hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden.

Formålet med analysen er at udarbejde en optimal interventionsplan til fx pædagogiske interventioner eller psykoterapi/familieterapi. Det er desuden muligt at foretage effektmåling af interventionen.

Om kurset

Dette 4-dages oplæringskursus giver en indføring i brugen af den webbaserede neuroaffektive analysemodel, som kan støtte fagpersoner i at præcisere det følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale funktionsniveau hos både børn, unge og voksne.

Oplæringskurset er opdelt i tre moduler og en certificeringsperiode:

Modul 1 består af to dages undervisning.

På første modul får du adgang til den webbaserede neuroaffektive analyse og til træningsfilm. Du undervises i at foretage analysen på dig selv og på en case, ved at vi gennemgår analysens 15 udsagn og scoringsskala. Du trænes derudover i at anvende analysen ud fra træningsfilm.

Modul 2 består af én dags undervisning og ligger ca. en måned efter modul 1.

Det forventes, at du i den mellemliggende periode har analyseret både egne cases og de webbaserede træningsfilm. På kursusdagen arbejdes der med spørgsmål om egne cases og træningsfilm.

Du forberedes til certificeringsprocessen og får efter kursusdagen adgang til fire certificeringsfilm à ca. 20-25 minutters varighed.

Herefter har du tre måneder til at score certificeringsfilmene. Når alle film i løbet af denne periode samlet er scoret min. 70 % korrekt og inden for et defineret interval, modtager du et certifikat.

Modul 3 består af en dags undervisning og ligger inden for certificeringsperioden.

Denne dag har fokus på, hvordan man går fra analyse til intervention. Her vil vi gennemgå resultaterne fra flere analyser og tilrettelægge interventionsplaner, og du vil blive præsenteret for forskellige konkrete interventioner til de tre niveauer. Vi vil også her gennemgå interviewteknik til at indhente oplysninger fra andre informanter og vise, hvordan analysen kan anvendes til effektmåling med udgangspunkt i justering af interventionsplanen. På basis af filmklip og samspil og egne analyser vil vi i fællesskab udvikle forslag til intervention. Alt afhængigt af deltagernes faglige fokusområder vil vi fokusere på intervention til børn, unge, voksne, udviklingshæmmede og/eller familieinteraktion.

OBS: Det er en fordel at medbringe en computer til dette kursus.

Om underviseren

Lisbeth Hedegaard er autoriseret psykolog med lang erfaring i arbejdet med børn, unge og familier. Hun er ansat i Specialområde Børn og Unge, Region Midtjylland, hvor hun bl.a. har stået i spidsen for
implementeringen af neuroaffektiv udviklingspsykologi som fagligt fundament i organisationen. Lisbeth varetager supervision og undervisning af personalegrupper på døgnområdet og er i den forbindelse særligt optaget af at omsætte den neuroaffektive teori til interventioner i pædagogisk praksis. Lisbeth har tidligere arbejdet som PPR psykolog og som familiebehandler i kommunalt regi. Hun er efteruddannet ved Metalog og har endvidere en supervisoruddannelse samt grunduddannelsen i Theraplay.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

 

Arrangementet er afholdt
Magiske øjeblikke
Unikke foredragsoplevelser - helt tæt på tidens mest aktuelle og spændende personligheder
De bedste omgivelser
Inspirerende oplevelser i professionelle rammer
Service med kvalitet
Hurtig, personlig og tryg kundeservice
Arrangementinfo
Sted
Radisson Blu Aarhus, Aarhus
Dato & Tidspunkt
26. februar 2024 - kl. 9:00 - 16:00
Arrangementet er afholdt

V/ Lisbeth Hedegaard

Dato og sted: 26. - 27. februar 2024, 2. april 2024 & 6. maj 2024

På dette kursus bliver du oplært i den neuroaffektive analyse og får adgang til det webbaserede program. Formålet med analysen er at kortlægge børns, unges og/eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til tilrettelæggelse af pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner med sigte på traumeheling og/eller støtte af personlighedsudvikling.

Om den neuroaffektive analyse

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker for nogen!

Ligesom kognitiv læring kan også følelsesmæssig læring kun ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide, hvad et menneske har brug for at lære for at udvikle sin personlighed; man må også vide, hvad personen lige nu er i stand til at lære.

En præcis og målrettet indsats kræver derfor vedudviklede vurderingsmetoder til at pege på den mest hensigtsmæssige intervention.

Den neuroaffektive analyse baserer sig på en vurdering af tre mentale organiseringsniveauer:

  • Det autonome niveau for sansning, energiregulering og synkronisering
  • Det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning og interaktionskompetencer
  • Det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering

Analysen består af 15 udsagn, der danner grundlag for en vurdering af en persons generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ud fra analysen bliver barnets, den unges eller voksnes sårbarheder og ressourcer tydeliggjort, og det bliver muligt at udvikle mere præcise interventioner.

Analysen kan give et dybere indblik i, hvordan en person fungerer på det enkelte niveau, men kan også give en forståelse af, hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden.

Formålet med analysen er at udarbejde en optimal interventionsplan til fx pædagogiske interventioner eller psykoterapi/familieterapi. Det er desuden muligt at foretage effektmåling af interventionen.

Om kurset

Dette 4-dages oplæringskursus giver en indføring i brugen af den webbaserede neuroaffektive analysemodel, som kan støtte fagpersoner i at præcisere det følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale funktionsniveau hos både børn, unge og voksne.

Oplæringskurset er opdelt i tre moduler og en certificeringsperiode:

Modul 1 består af to dages undervisning.

På første modul får du adgang til den webbaserede neuroaffektive analyse og til træningsfilm. Du undervises i at foretage analysen på dig selv og på en case, ved at vi gennemgår analysens 15 udsagn og scoringsskala. Du trænes derudover i at anvende analysen ud fra træningsfilm.

Modul 2 består af én dags undervisning og ligger ca. en måned efter modul 1.

Det forventes, at du i den mellemliggende periode har analyseret både egne cases og de webbaserede træningsfilm. På kursusdagen arbejdes der med spørgsmål om egne cases og træningsfilm.

Du forberedes til certificeringsprocessen og får efter kursusdagen adgang til fire certificeringsfilm à ca. 20-25 minutters varighed.

Herefter har du tre måneder til at score certificeringsfilmene. Når alle film i løbet af denne periode samlet er scoret min. 70 % korrekt og inden for et defineret interval, modtager du et certifikat.

Modul 3 består af en dags undervisning og ligger inden for certificeringsperioden.

Denne dag har fokus på, hvordan man går fra analyse til intervention. Her vil vi gennemgå resultaterne fra flere analyser og tilrettelægge interventionsplaner, og du vil blive præsenteret for forskellige konkrete interventioner til de tre niveauer. Vi vil også her gennemgå interviewteknik til at indhente oplysninger fra andre informanter og vise, hvordan analysen kan anvendes til effektmåling med udgangspunkt i justering af interventionsplanen. På basis af filmklip og samspil og egne analyser vil vi i fællesskab udvikle forslag til intervention. Alt afhængigt af deltagernes faglige fokusområder vil vi fokusere på intervention til børn, unge, voksne, udviklingshæmmede og/eller familieinteraktion.

OBS: Det er en fordel at medbringe en computer til dette kursus.

Om underviseren

Lisbeth Hedegaard er autoriseret psykolog med lang erfaring i arbejdet med børn, unge og familier. Hun er ansat i Specialområde Børn og Unge, Region Midtjylland, hvor hun bl.a. har stået i spidsen for
implementeringen af neuroaffektiv udviklingspsykologi som fagligt fundament i organisationen. Lisbeth varetager supervision og undervisning af personalegrupper på døgnområdet og er i den forbindelse særligt optaget af at omsætte den neuroaffektive teori til interventioner i pædagogisk praksis. Lisbeth har tidligere arbejdet som PPR psykolog og som familiebehandler i kommunalt regi. Hun er efteruddannet ved Metalog og har endvidere en supervisoruddannelse samt grunduddannelsen i Theraplay.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

 

Læs mere
Den neuroaffektive analyse med certificering og fra analyse til intervention
Docenten

V/ Lisbeth Hedegaard

Dato og sted: 26. - 27. februar 2024, 2. april 2024 & 6. maj 2024

På dette kursus bliver du oplært i den neuroaffektive analyse og får adgang til det webbaserede program. Formålet med analysen er at kortlægge børns, unges og/eller voksnes nærmeste følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til tilrettelæggelse af pædagogiske eller psykoterapeutiske interventioner med sigte på traumeheling og/eller støtte af personlighedsudvikling.

Om den neuroaffektive analyse

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker for nogen!

Ligesom kognitiv læring kan også følelsesmæssig læring kun ske i nærmeste udviklingszone, og det er derfor ikke nok at vide, hvad et menneske har brug for at lære for at udvikle sin personlighed; man må også vide, hvad personen lige nu er i stand til at lære.

En præcis og målrettet indsats kræver derfor vedudviklede vurderingsmetoder til at pege på den mest hensigtsmæssige intervention.

Den neuroaffektive analyse baserer sig på en vurdering af tre mentale organiseringsniveauer:

  • Det autonome niveau for sansning, energiregulering og synkronisering
  • Det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning og interaktionskompetencer
  • Det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering

Analysen består af 15 udsagn, der danner grundlag for en vurdering af en persons generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ud fra analysen bliver barnets, den unges eller voksnes sårbarheder og ressourcer tydeliggjort, og det bliver muligt at udvikle mere præcise interventioner.

Analysen kan give et dybere indblik i, hvordan en person fungerer på det enkelte niveau, men kan også give en forståelse af, hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden.

Formålet med analysen er at udarbejde en optimal interventionsplan til fx pædagogiske interventioner eller psykoterapi/familieterapi. Det er desuden muligt at foretage effektmåling af interventionen.

Om kurset

Dette 4-dages oplæringskursus giver en indføring i brugen af den webbaserede neuroaffektive analysemodel, som kan støtte fagpersoner i at præcisere det følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale funktionsniveau hos både børn, unge og voksne.

Oplæringskurset er opdelt i tre moduler og en certificeringsperiode:

Modul 1 består af to dages undervisning.

På første modul får du adgang til den webbaserede neuroaffektive analyse og til træningsfilm. Du undervises i at foretage analysen på dig selv og på en case, ved at vi gennemgår analysens 15 udsagn og scoringsskala. Du trænes derudover i at anvende analysen ud fra træningsfilm.

Modul 2 består af én dags undervisning og ligger ca. en måned efter modul 1.

Det forventes, at du i den mellemliggende periode har analyseret både egne cases og de webbaserede træningsfilm. På kursusdagen arbejdes der med spørgsmål om egne cases og træningsfilm.

Du forberedes til certificeringsprocessen og får efter kursusdagen adgang til fire certificeringsfilm à ca. 20-25 minutters varighed.

Herefter har du tre måneder til at score certificeringsfilmene. Når alle film i løbet af denne periode samlet er scoret min. 70 % korrekt og inden for et defineret interval, modtager du et certifikat.

Modul 3 består af en dags undervisning og ligger inden for certificeringsperioden.

Denne dag har fokus på, hvordan man går fra analyse til intervention. Her vil vi gennemgå resultaterne fra flere analyser og tilrettelægge interventionsplaner, og du vil blive præsenteret for forskellige konkrete interventioner til de tre niveauer. Vi vil også her gennemgå interviewteknik til at indhente oplysninger fra andre informanter og vise, hvordan analysen kan anvendes til effektmåling med udgangspunkt i justering af interventionsplanen. På basis af filmklip og samspil og egne analyser vil vi i fællesskab udvikle forslag til intervention. Alt afhængigt af deltagernes faglige fokusområder vil vi fokusere på intervention til børn, unge, voksne, udviklingshæmmede og/eller familieinteraktion.

OBS: Det er en fordel at medbringe en computer til dette kursus.

Om underviseren

Lisbeth Hedegaard er autoriseret psykolog med lang erfaring i arbejdet med børn, unge og familier. Hun er ansat i Specialområde Børn og Unge, Region Midtjylland, hvor hun bl.a. har stået i spidsen for
implementeringen af neuroaffektiv udviklingspsykologi som fagligt fundament i organisationen. Lisbeth varetager supervision og undervisning af personalegrupper på døgnområdet og er i den forbindelse særligt optaget af at omsætte den neuroaffektive teori til interventioner i pædagogisk praksis. Lisbeth har tidligere arbejdet som PPR psykolog og som familiebehandler i kommunalt regi. Hun er efteruddannet ved Metalog og har endvidere en supervisoruddannelse samt grunduddannelsen i Theraplay.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

 

Radisson Blu Aarhus
Indgang ved: Thomas Jensens Allé 1 Aarhus Midtjylland 8000
18.745,00 kr.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk              Arrangørlogin

Cookieindstillinger