Betingelser Om Tikko Kontakt
LearnX Inspire
Styrk børn og unges trivsel, modstandsdygtighed og udvikling

Psykisk mistrivsel hos børn og unge er stigende. Hvad ved vi om trivsel og mistrivsel, og hvad kan vi gøre for at sikre øget fokus, relevante tiltag samt høj faglighed, for at kunne møde og hjælpe vores børn og unge og forebygge mistrives i hverdagen.  

På LearnX Inspire sætter vi netop fokus på hvad der styrker børn og unges trivsel, modstandsdygtighed og udvikling, så de får de bedste forudsætninger for at vokse op og bliver sunde og velfungerende voksne.

På dagen vil vi dykke ned i emner som mentalisering, resiliens, selvrefleksion og metakognitiv terapi og du vil blive præsenteret for noget af det senest forskning og viden inden for disse områder.

Dagens oplægsholdere 

Anette Prehn: Resiliens i børnehøjde

Anette Prehn formidler hjerneforskning og socialpsykologi, så det kan forstås, huskes og anvendes. I sit indlæg viser Anette, hvor let vi som voksne kan komme til at være hjerneklodsede i vores tilgang til børn og unge. Hun præsenterer også konkrete følelsesreguleringsværktøjer, viser videoer og giver sigende eksempler, der kan kan inspirere dit samspil med børn og unge i hverdagen. 

Anette Prehn er sociolog, videnskabsformidler, foredragsholder og “mor” til HJERNESMART-universet, bl.a. bøgerne Hjernesmarte børn og Hjernesmart ledelse. Hun er forfatter til mere end 20 bøger og minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil, læring og mental sundhed. Hun var formand for Det Nationale Stresspanel, der virkede i 2018-2019 - udpeget af seks ministre. Desuden skriver Anette fællessange, der styrker børn og unges livsmod og resiliens, bl.a. "Livet i læring" samt "Smukke skud", der i 2023 blev optaget i Efterskolesangbogen.

Nanna Brejnegaard:  Styrk børns og unges evne til selvreflektion og tankehåndtering

I sit oplæg kaster Nanna Brejnegaard lys over metakognitiv terapi til børn og unge. Hun deler indsigt i, hvordan terapien kan styrke børn og unges evne til selvrefleksion og tankehåndtering. Nanna vil dele ud af sin erfaring fra de mange gruppeforløb hun har afholdt for børn og unge og opridser de praktiske strategier, som kan hjælpe med at udvikle metakognitive færdigheder hos børn og unge.

Uddannet psykolog og arbejder til dagligt sammen med psykolog Pia Callesen ved Cektos, hvor Nannas speciale er brug af den metakognitive terapi til børn og unge. 

Sofie Münster: Mistrivslens fællesnævner

Når flere børn har det svært, har vi brug for nye svar. I Sofie Münster syn på mistrivsel gør et barn kun, som det gør, fordi det på et eller andet tidspunkt har lært, at det gav mening. I stedet for at bekæmpe det, vi ser som “problematisk” adfærd, skal vi lytte til, hvad det fortæller os. Symptomer er med andre ord funktioner. Ny international forskning i psykisk sårbarhed tyder nemlig på, at langt de fleste udfordringer hos børn og unge kan føres tilbage til ubalancer i deres følelsesregulering – altså en form for ”fællesnævner” for mistrivsel. I sit oplæg introducerer Sofie et svar på mistrivsel, der sætter ind over for denne fællesnævner, uanset om symptomerne viser sig som kravafvisning, tilbagetrækning, ængstelighed eller noget helt fjerde. På dagen gennemgår Sofie også flere konkrete værktøjer til, hvordan man kan gøre dette i praksis.

Sofie er psykolog med speciale i børn, forældre og familier. Siden udgivelsen af bestselleren “Klog er noget man øver sig på”, har Sofie været en af Danmarks førende stemmer inden for børn og familier. Hun er vært på den populære podcast “Forældreterapi” og fast ekspert på TV2’s Go’ Morgen DK. Udover kandidatgraden i psykologi (cand.psych.) er hun også kandidat i statskundskab (cand.scient.pol.), begge dele fra Københavns Universitet.

Program

12.00: Frokost
13.00: Velkommen
13.05: Anette Prehn - Resiliens i børnehøjde
13.50: Pause
14.05: Nanna Brejnegaard - Styrk børns og unges evne til selvreflektion og tankehåndtering
14.50: Pause
15.05: Sofie Münster - Mistrivslens fællesnævner
15.50: Tak for i dag

Målgruppe

Den ideelle deltager til denne konference er en fagperson i den pædagogiske sektor med fokus på børn og unge i alderen 5-15 år. De kunne være lærere, pædagoger, psykologer eller socialarbejdere. De er typisk interesseret i at forbedre børn og unges mentale velvære og er åbne for at lære om de nyeste forskningsbaserede metoder.

Ved fakturakøb skal du klikke på bestil billet og under trin 2 klikke på fanebladet "Faktura til CVR-nr" og udfylde dine kundeoplysninger samt evt. EAN.

Vær opmærksom på følgende:

  • Der er unummerede pladser i salen, og vi opfordrer derfor jer til at komme i god tid.
  • Købte billetter kan ikke refunderes eller ombyttes.
  • Programmet er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på salg@learnx.dk

Arrangementet er afholdt
Magiske øjeblikke
Unikke foredragsoplevelser - helt tæt på tidens mest aktuelle og spændende personligheder
De bedste omgivelser
Inspirerende oplevelser i professionelle rammer
Service med kvalitet
Hurtig, personlig og tryg kundeservice
Arrangementinfo
Sted
Hermans - Tivoli Friheden, Aarhus C
Dato & Tidspunkt
6. februar 2024 - kl. 12:00 - 15:50
Arrangementet er afholdt

Psykisk mistrivsel hos børn og unge er stigende. Hvad ved vi om trivsel og mistrivsel, og hvad kan vi gøre for at sikre øget fokus, relevante tiltag samt høj faglighed, for at kunne møde og hjælpe vores børn og unge og forebygge mistrives i hverdagen.  

På LearnX Inspire sætter vi netop fokus på hvad der styrker børn og unges trivsel, modstandsdygtighed og udvikling, så de får de bedste forudsætninger for at vokse op og bliver sunde og velfungerende voksne.

På dagen vil vi dykke ned i emner som mentalisering, resiliens, selvrefleksion og metakognitiv terapi og du vil blive præsenteret for noget af det senest forskning og viden inden for disse områder.

Dagens oplægsholdere 

Anette Prehn: Resiliens i børnehøjde

Anette Prehn formidler hjerneforskning og socialpsykologi, så det kan forstås, huskes og anvendes. I sit indlæg viser Anette, hvor let vi som voksne kan komme til at være hjerneklodsede i vores tilgang til børn og unge. Hun præsenterer også konkrete følelsesreguleringsværktøjer, viser videoer og giver sigende eksempler, der kan kan inspirere dit samspil med børn og unge i hverdagen. 

Anette Prehn er sociolog, videnskabsformidler, foredragsholder og “mor” til HJERNESMART-universet, bl.a. bøgerne Hjernesmarte børn og Hjernesmart ledelse. Hun er forfatter til mere end 20 bøger og minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil, læring og mental sundhed. Hun var formand for Det Nationale Stresspanel, der virkede i 2018-2019 - udpeget af seks ministre. Desuden skriver Anette fællessange, der styrker børn og unges livsmod og resiliens, bl.a. "Livet i læring" samt "Smukke skud", der i 2023 blev optaget i Efterskolesangbogen.

Nanna Brejnegaard:  Styrk børns og unges evne til selvreflektion og tankehåndtering

I sit oplæg kaster Nanna Brejnegaard lys over metakognitiv terapi til børn og unge. Hun deler indsigt i, hvordan terapien kan styrke børn og unges evne til selvrefleksion og tankehåndtering. Nanna vil dele ud af sin erfaring fra de mange gruppeforløb hun har afholdt for børn og unge og opridser de praktiske strategier, som kan hjælpe med at udvikle metakognitive færdigheder hos børn og unge.

Uddannet psykolog og arbejder til dagligt sammen med psykolog Pia Callesen ved Cektos, hvor Nannas speciale er brug af den metakognitive terapi til børn og unge. 

Sofie Münster: Mistrivslens fællesnævner

Når flere børn har det svært, har vi brug for nye svar. I Sofie Münster syn på mistrivsel gør et barn kun, som det gør, fordi det på et eller andet tidspunkt har lært, at det gav mening. I stedet for at bekæmpe det, vi ser som “problematisk” adfærd, skal vi lytte til, hvad det fortæller os. Symptomer er med andre ord funktioner. Ny international forskning i psykisk sårbarhed tyder nemlig på, at langt de fleste udfordringer hos børn og unge kan føres tilbage til ubalancer i deres følelsesregulering – altså en form for ”fællesnævner” for mistrivsel. I sit oplæg introducerer Sofie et svar på mistrivsel, der sætter ind over for denne fællesnævner, uanset om symptomerne viser sig som kravafvisning, tilbagetrækning, ængstelighed eller noget helt fjerde. På dagen gennemgår Sofie også flere konkrete værktøjer til, hvordan man kan gøre dette i praksis.

Sofie er psykolog med speciale i børn, forældre og familier. Siden udgivelsen af bestselleren “Klog er noget man øver sig på”, har Sofie været en af Danmarks førende stemmer inden for børn og familier. Hun er vært på den populære podcast “Forældreterapi” og fast ekspert på TV2’s Go’ Morgen DK. Udover kandidatgraden i psykologi (cand.psych.) er hun også kandidat i statskundskab (cand.scient.pol.), begge dele fra Københavns Universitet.

Program

12.00: Frokost
13.00: Velkommen
13.05: Anette Prehn - Resiliens i børnehøjde
13.50: Pause
14.05: Nanna Brejnegaard - Styrk børns og unges evne til selvreflektion og tankehåndtering
14.50: Pause
15.05: Sofie Münster - Mistrivslens fællesnævner
15.50: Tak for i dag

Målgruppe

Den ideelle deltager til denne konference er en fagperson i den pædagogiske sektor med fokus på børn og unge i alderen 5-15 år. De kunne være lærere, pædagoger, psykologer eller socialarbejdere. De er typisk interesseret i at forbedre børn og unges mentale velvære og er åbne for at lære om de nyeste forskningsbaserede metoder.

Ved fakturakøb skal du klikke på bestil billet og under trin 2 klikke på fanebladet "Faktura til CVR-nr" og udfylde dine kundeoplysninger samt evt. EAN.

Vær opmærksom på følgende:

  • Der er unummerede pladser i salen, og vi opfordrer derfor jer til at komme i god tid.
  • Købte billetter kan ikke refunderes eller ombyttes.
  • Programmet er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på salg@learnx.dk

Læs mere
LearnX Inspire - Styrk børn og unges trivsel, modstandsdygtighed og udvikling
LearnX

Psykisk mistrivsel hos børn og unge er stigende. Hvad ved vi om trivsel og mistrivsel, og hvad kan vi gøre for at sikre øget fokus, relevante tiltag samt høj faglighed, for at kunne møde og hjælpe vores børn og unge og forebygge mistrives i hverdagen.  

På LearnX Inspire sætter vi netop fokus på hvad der styrker børn og unges trivsel, modstandsdygtighed og udvikling, så de får de bedste forudsætninger for at vokse op og bliver sunde og velfungerende voksne.

På dagen vil vi dykke ned i emner som mentalisering, resiliens, selvrefleksion og metakognitiv terapi og du vil blive præsenteret for noget af det senest forskning og viden inden for disse områder.

Dagens oplægsholdere 

Anette Prehn: Resiliens i børnehøjde

Anette Prehn formidler hjerneforskning og socialpsykologi, så det kan forstås, huskes og anvendes. I sit indlæg viser Anette, hvor let vi som voksne kan komme til at være hjerneklodsede i vores tilgang til børn og unge. Hun præsenterer også konkrete følelsesreguleringsværktøjer, viser videoer og giver sigende eksempler, der kan kan inspirere dit samspil med børn og unge i hverdagen. 

Anette Prehn er sociolog, videnskabsformidler, foredragsholder og “mor” til HJERNESMART-universet, bl.a. bøgerne Hjernesmarte børn og Hjernesmart ledelse. Hun er forfatter til mere end 20 bøger og minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil, læring og mental sundhed. Hun var formand for Det Nationale Stresspanel, der virkede i 2018-2019 - udpeget af seks ministre. Desuden skriver Anette fællessange, der styrker børn og unges livsmod og resiliens, bl.a. "Livet i læring" samt "Smukke skud", der i 2023 blev optaget i Efterskolesangbogen.

Nanna Brejnegaard:  Styrk børns og unges evne til selvreflektion og tankehåndtering

I sit oplæg kaster Nanna Brejnegaard lys over metakognitiv terapi til børn og unge. Hun deler indsigt i, hvordan terapien kan styrke børn og unges evne til selvrefleksion og tankehåndtering. Nanna vil dele ud af sin erfaring fra de mange gruppeforløb hun har afholdt for børn og unge og opridser de praktiske strategier, som kan hjælpe med at udvikle metakognitive færdigheder hos børn og unge.

Uddannet psykolog og arbejder til dagligt sammen med psykolog Pia Callesen ved Cektos, hvor Nannas speciale er brug af den metakognitive terapi til børn og unge. 

Sofie Münster: Mistrivslens fællesnævner

Når flere børn har det svært, har vi brug for nye svar. I Sofie Münster syn på mistrivsel gør et barn kun, som det gør, fordi det på et eller andet tidspunkt har lært, at det gav mening. I stedet for at bekæmpe det, vi ser som “problematisk” adfærd, skal vi lytte til, hvad det fortæller os. Symptomer er med andre ord funktioner. Ny international forskning i psykisk sårbarhed tyder nemlig på, at langt de fleste udfordringer hos børn og unge kan føres tilbage til ubalancer i deres følelsesregulering – altså en form for ”fællesnævner” for mistrivsel. I sit oplæg introducerer Sofie et svar på mistrivsel, der sætter ind over for denne fællesnævner, uanset om symptomerne viser sig som kravafvisning, tilbagetrækning, ængstelighed eller noget helt fjerde. På dagen gennemgår Sofie også flere konkrete værktøjer til, hvordan man kan gøre dette i praksis.

Sofie er psykolog med speciale i børn, forældre og familier. Siden udgivelsen af bestselleren “Klog er noget man øver sig på”, har Sofie været en af Danmarks førende stemmer inden for børn og familier. Hun er vært på den populære podcast “Forældreterapi” og fast ekspert på TV2’s Go’ Morgen DK. Udover kandidatgraden i psykologi (cand.psych.) er hun også kandidat i statskundskab (cand.scient.pol.), begge dele fra Københavns Universitet.

Program

12.00: Frokost
13.00: Velkommen
13.05: Anette Prehn - Resiliens i børnehøjde
13.50: Pause
14.05: Nanna Brejnegaard - Styrk børns og unges evne til selvreflektion og tankehåndtering
14.50: Pause
15.05: Sofie Münster - Mistrivslens fællesnævner
15.50: Tak for i dag

Målgruppe

Den ideelle deltager til denne konference er en fagperson i den pædagogiske sektor med fokus på børn og unge i alderen 5-15 år. De kunne være lærere, pædagoger, psykologer eller socialarbejdere. De er typisk interesseret i at forbedre børn og unges mentale velvære og er åbne for at lære om de nyeste forskningsbaserede metoder.

Ved fakturakøb skal du klikke på bestil billet og under trin 2 klikke på fanebladet "Faktura til CVR-nr" og udfylde dine kundeoplysninger samt evt. EAN.

Vær opmærksom på følgende:

  • Der er unummerede pladser i salen, og vi opfordrer derfor jer til at komme i god tid.
  • Købte billetter kan ikke refunderes eller ombyttes.
  • Programmet er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på salg@learnx.dk

Hermans - Tivoli Friheden
Skovbrynet 5 Aarhus C Midtjylland 8000
1.118,00 kr.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk              Arrangørlogin

Cookieindstillinger