Betingelser Om Tikko Kontakt
5-dages kursus i kognitiv – og metakognitiv terapi: teori og metode 30 timer v Pia Callesen/Tina Bihal og Else-Marie - Åbent for alle

5-dages kursus i kognitiv – og metakognitiv terapi: teori og metode  30 timer v/Tina Bihal og Else-Marie

Kurset er et intensivt forløb med fokus på Metakognitiv terapi og kognitiv terapi som begge er evidensbaserede terapiretninger. Du vil blive præsenteret for teori, øvelser og video-demonstrationer så du får et godt indblik i forskelle og ligheder mellem kognitiv og metakognitiv terapi.

Dag 3 og dag 4 er metodetræning i metakognitiv terapi så du får denne metode endnu mere ind under huden. Herudover introduceres forskellige cases, skemaer og modeller.

På kurset kommer du bl.a. igennem:

- Instruktion i at lave Metakognitiv sagsformulering
- Redskaber til at genopdage egenkontrollen overfor CAS (Cognitive Attentional Syndrome),
- Udførlig gennemgang af forskelle og ligheder ml. metakognitiv og kognitiv terapi.
- MCT til generaliseret angst.
- MCT til depression.
- Metodetræning hvor mere diagnosespecifikke elementer trænes
- Opmærksomhedstræning (Til depressionsramte)
- Udfordring af farlighed (Til generaliseret angst)
- Fusionsarbejde (Til OCD)
- Rollespils Illustrationer.
- Øvelser i Gruppe.


Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte  CEKTOS på tlf. 88 77 97 41 eller mikkel.otzen@cektos.dk 

 

Undervisere:

Underviser på dag 1 og dag 5 er aut. psykolog og specialist i klinisk psykologi Else-Marie Skyum

Efter sin kandidateksamen er Else-Marie blevet autoriseret samt specialist i Klinisk Psykolog /Psykoterapi. Hun har en 2 årig uddannelse i Metakognitiv Terapi hos Adrian Wells, der har udviklet Metakognitiv Terapi. Hun er således MCT Institute ™ registeret Therapist.
Derudover er Else-Marie PAS konsulent for ankestyrelsen og børnesagkyndig for retten. 

Underviser på dag 3-4-5 er seniorpsykolog Tina Bihal.
Hun har specialiseret sig i metakognitiv terapi og har erfaring med både individuelle forløb, gruppeforløb, samt supervision af professionelle. Hun er ved at færdiggøre sin MCTI Registrering, så hun bliver certificeret i metakognitiv terapi af professor Hans Nordahl og professor Adrian Wells, som er grundlæggeren af metoden.


Oversigt over undervisningsdage og indhold:

(Dag 1+2 og 3+4) Mandag den 21 - 24 august.  

(Dag 5) Mandag d. 18 september. 

Dag 1: Introduktion til kognitiv terapi

Dag 2: Introduktion til Metakognitiv terapi I

Dag 3: Metakognitiv terapi II

Dag 4: Metodetræning i metakognitiv terapi

Dag 5: Opfølgning på metodetræning i metakognitiv terapi

 
Sted: 
Borgergade 28, 4. sal
1300 København KTilmelding:
Via hjemmesiden under tilmelding


 

Det med småt:

Du accepterer nedenstående betingelser ved tilmelding:

 • Tilmelding er bindende, når formularen er indsendt.
 • Deltagelse er betinget af, at kursusafgiften er betalt inden kursusstart.
 • Ved afmelding 14 dage før kursusstart tilbagebetales kursusafgiften ikke.
 • Vi tager forbehold for datoændringer, slåfejl, sygdom hos underviser og lignende uforudsete begivenheder.
 • Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse arrangementet, hvis der er mindre end 6. tilmeldinger.
 • SAMTYKKEERKLÆRING:
  Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at CEKTOS, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer.

  Dette gælder i forbindelse med kurser og/eller behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

  CEKTOS kan indhente personfølsomme oplysninger til internt brug i klinikken i henhold til ovenstående punkter, CEKTOS vil ikke nødvendigvis benytte sig af alle punkterne, men have mulighed herfor.

  Jeg har pligt til at tage kontakt til CEKTOS, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Jeg er klar over, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med at CEKTOS skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven1i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

  Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage på forløbet.

  Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.

Arrangementet er afholdt
Magiske øjeblikke
Unikke foredragsoplevelser - helt tæt på tidens mest aktuelle og spændende personligheder
De bedste omgivelser
Inspirerende oplevelser i professionelle rammer
Service med kvalitet
Hurtig, personlig og tryg kundeservice
Arrangementinfo
Sted
Cektos, København K.
Dato & Tidspunkt
21. august 2023 - kl. 9:00 - 15:30
Arrangementet er afholdt

5-dages kursus i kognitiv – og metakognitiv terapi: teori og metode  30 timer v/Tina Bihal og Else-Marie

Kurset er et intensivt forløb med fokus på Metakognitiv terapi og kognitiv terapi som begge er evidensbaserede terapiretninger. Du vil blive præsenteret for teori, øvelser og video-demonstrationer så du får et godt indblik i forskelle og ligheder mellem kognitiv og metakognitiv terapi.

Dag 3 og dag 4 er metodetræning i metakognitiv terapi så du får denne metode endnu mere ind under huden. Herudover introduceres forskellige cases, skemaer og modeller.

På kurset kommer du bl.a. igennem:

- Instruktion i at lave Metakognitiv sagsformulering
- Redskaber til at genopdage egenkontrollen overfor CAS (Cognitive Attentional Syndrome),
- Udførlig gennemgang af forskelle og ligheder ml. metakognitiv og kognitiv terapi.
- MCT til generaliseret angst.
- MCT til depression.
- Metodetræning hvor mere diagnosespecifikke elementer trænes
- Opmærksomhedstræning (Til depressionsramte)
- Udfordring af farlighed (Til generaliseret angst)
- Fusionsarbejde (Til OCD)
- Rollespils Illustrationer.
- Øvelser i Gruppe.


Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte  CEKTOS på tlf. 88 77 97 41 eller mikkel.otzen@cektos.dk 

 

Undervisere:

Underviser på dag 1 og dag 5 er aut. psykolog og specialist i klinisk psykologi Else-Marie Skyum

Efter sin kandidateksamen er Else-Marie blevet autoriseret samt specialist i Klinisk Psykolog /Psykoterapi. Hun har en 2 årig uddannelse i Metakognitiv Terapi hos Adrian Wells, der har udviklet Metakognitiv Terapi. Hun er således MCT Institute ™ registeret Therapist.
Derudover er Else-Marie PAS konsulent for ankestyrelsen og børnesagkyndig for retten. 

Underviser på dag 3-4-5 er seniorpsykolog Tina Bihal.
Hun har specialiseret sig i metakognitiv terapi og har erfaring med både individuelle forløb, gruppeforløb, samt supervision af professionelle. Hun er ved at færdiggøre sin MCTI Registrering, så hun bliver certificeret i metakognitiv terapi af professor Hans Nordahl og professor Adrian Wells, som er grundlæggeren af metoden.


Oversigt over undervisningsdage og indhold:

(Dag 1+2 og 3+4) Mandag den 21 - 24 august.  

(Dag 5) Mandag d. 18 september. 

Dag 1: Introduktion til kognitiv terapi

Dag 2: Introduktion til Metakognitiv terapi I

Dag 3: Metakognitiv terapi II

Dag 4: Metodetræning i metakognitiv terapi

Dag 5: Opfølgning på metodetræning i metakognitiv terapi

 
Sted: 
Borgergade 28, 4. sal
1300 København KTilmelding:
Via hjemmesiden under tilmelding


 

Det med småt:

Du accepterer nedenstående betingelser ved tilmelding:

 • Tilmelding er bindende, når formularen er indsendt.
 • Deltagelse er betinget af, at kursusafgiften er betalt inden kursusstart.
 • Ved afmelding 14 dage før kursusstart tilbagebetales kursusafgiften ikke.
 • Vi tager forbehold for datoændringer, slåfejl, sygdom hos underviser og lignende uforudsete begivenheder.
 • Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse arrangementet, hvis der er mindre end 6. tilmeldinger.
 • SAMTYKKEERKLÆRING:
  Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at CEKTOS, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer.

  Dette gælder i forbindelse med kurser og/eller behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

  CEKTOS kan indhente personfølsomme oplysninger til internt brug i klinikken i henhold til ovenstående punkter, CEKTOS vil ikke nødvendigvis benytte sig af alle punkterne, men have mulighed herfor.

  Jeg har pligt til at tage kontakt til CEKTOS, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Jeg er klar over, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med at CEKTOS skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven1i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

  Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage på forløbet.

  Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.

Læs mere
5-dages kursus i kognitiv – og metakognitiv terapi: teori og metode 30 timer v Pia Callesen/Tina Bihal og Else-Marie - Åbent for alle
Cektos

5-dages kursus i kognitiv – og metakognitiv terapi: teori og metode  30 timer v/Tina Bihal og Else-Marie

Kurset er et intensivt forløb med fokus på Metakognitiv terapi og kognitiv terapi som begge er evidensbaserede terapiretninger. Du vil blive præsenteret for teori, øvelser og video-demonstrationer så du får et godt indblik i forskelle og ligheder mellem kognitiv og metakognitiv terapi.

Dag 3 og dag 4 er metodetræning i metakognitiv terapi så du får denne metode endnu mere ind under huden. Herudover introduceres forskellige cases, skemaer og modeller.

På kurset kommer du bl.a. igennem:

- Instruktion i at lave Metakognitiv sagsformulering
- Redskaber til at genopdage egenkontrollen overfor CAS (Cognitive Attentional Syndrome),
- Udførlig gennemgang af forskelle og ligheder ml. metakognitiv og kognitiv terapi.
- MCT til generaliseret angst.
- MCT til depression.
- Metodetræning hvor mere diagnosespecifikke elementer trænes
- Opmærksomhedstræning (Til depressionsramte)
- Udfordring af farlighed (Til generaliseret angst)
- Fusionsarbejde (Til OCD)
- Rollespils Illustrationer.
- Øvelser i Gruppe.


Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte  CEKTOS på tlf. 88 77 97 41 eller mikkel.otzen@cektos.dk 

 

Undervisere:

Underviser på dag 1 og dag 5 er aut. psykolog og specialist i klinisk psykologi Else-Marie Skyum

Efter sin kandidateksamen er Else-Marie blevet autoriseret samt specialist i Klinisk Psykolog /Psykoterapi. Hun har en 2 årig uddannelse i Metakognitiv Terapi hos Adrian Wells, der har udviklet Metakognitiv Terapi. Hun er således MCT Institute ™ registeret Therapist.
Derudover er Else-Marie PAS konsulent for ankestyrelsen og børnesagkyndig for retten. 

Underviser på dag 3-4-5 er seniorpsykolog Tina Bihal.
Hun har specialiseret sig i metakognitiv terapi og har erfaring med både individuelle forløb, gruppeforløb, samt supervision af professionelle. Hun er ved at færdiggøre sin MCTI Registrering, så hun bliver certificeret i metakognitiv terapi af professor Hans Nordahl og professor Adrian Wells, som er grundlæggeren af metoden.


Oversigt over undervisningsdage og indhold:

(Dag 1+2 og 3+4) Mandag den 21 - 24 august.  

(Dag 5) Mandag d. 18 september. 

Dag 1: Introduktion til kognitiv terapi

Dag 2: Introduktion til Metakognitiv terapi I

Dag 3: Metakognitiv terapi II

Dag 4: Metodetræning i metakognitiv terapi

Dag 5: Opfølgning på metodetræning i metakognitiv terapi

 
Sted: 
Borgergade 28, 4. sal
1300 København KTilmelding:
Via hjemmesiden under tilmelding


 

Det med småt:

Du accepterer nedenstående betingelser ved tilmelding:

 • Tilmelding er bindende, når formularen er indsendt.
 • Deltagelse er betinget af, at kursusafgiften er betalt inden kursusstart.
 • Ved afmelding 14 dage før kursusstart tilbagebetales kursusafgiften ikke.
 • Vi tager forbehold for datoændringer, slåfejl, sygdom hos underviser og lignende uforudsete begivenheder.
 • Vi forbeholder os ret til at udskyde eller aflyse arrangementet, hvis der er mindre end 6. tilmeldinger.
 • SAMTYKKEERKLÆRING:
  Med min tilmelding giver jeg samtykke til, at CEKTOS, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig. Herunder mit navn, cpr-nummer, kontaktoplysninger og besvarelse af diverse spørgeskemaer.

  Dette gælder i forbindelse med kurser og/eller behandlinger i klinikken og journalføring, samt den lovpligtige opbevaring af mine oplysninger.

  CEKTOS kan indhente personfølsomme oplysninger til internt brug i klinikken i henhold til ovenstående punkter, CEKTOS vil ikke nødvendigvis benytte sig af alle punkterne, men have mulighed herfor.

  Jeg har pligt til at tage kontakt til CEKTOS, hvis der skulle opstå nogle ændringer i form af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

  Jeg er klar over, at jeg kan rette, slette, ændre, blokere eller begrænse mine personfølsomme data og jeg er bekendt med at CEKTOS skal føre og opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven1i mindst 5 år. Denne journal kan jeg få indsigt i, men jeg kan ikke få foretaget ændringer heri.

  Jeg er indforstået med, at mit samtykke er en forudsætning for at kunne deltage på forløbet.

  Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til indhentning / videregivelse af oplysninger, jf. Persondatalovens §38.

Cektos
København, Borgergade 28, 4.sal, København K. Sjælland 1300
17.500,00 kr.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk              Arrangørlogin

Cookieindstillinger