Betingelser Om Tikko Kontakt
AFLYST - Neuroaffektiv ledelse

V/ Michael Gad & Peter Kofoed  

Dato og sted: 29. februar - 1. marts samt 4. - 5. april 2024, Mødecenter Odense 

Kursets indhold

Kurset i ”Neuroaffektiv ledelse” giver dig indblik i nye perspektiver på ledelse og banebrydende indsigt i udvikling af dit personlige lederskab og ledelse af mennesker. Du får bud på en helt ny værktøjskasse til at forløse hjernen og hjertets potentiale i dig selv og de mennesker, du skal lede. Formålet er at skabe tryghed, relationer og mødeøjeblikke, der kan flytte dig, din afdeling, dit team, dine medarbejdere og din organisation hen imod den bedst mulige varetagelse af den fælles kerneopgave og det fælles mål.

Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvordan de 3 hjernedele spiller sammen, hvordan du undgår stress, og får indre ro og taget vare på dig selv. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du bevæger og motiverer dine medarbejdere, og hvordan du styrker din evne til at mentalisere – og agere i komplekse samspil.

Deltagelse bliver kort sagt en brobygning til egen ledelsespraksis og inspiration til, hvordan man kan bruge det neuroaffektive i ledelsesrummet

Kursusdagenes fokuspunkter

Overordnet vil der være 3 fokuspunkter i dagene:

Et dyk ind i det neuroaffektive i et ledelsesmæssigt perspektiv

- hvordan vi kan bruge hjerneforskningen i ledelsesrummet

Det personlige lederskab

- hvordan lederen bringer sig selv og flere af egne personlige ressourcer i spil, ved at øge evnen til at mærke sig selv, så lederens personlighed fremmer lederskabet

Ledelse af mennesker

- lederens udviklingen af relationskompetencer og åbning af empati og forståelse for andre. Øge overblikket til bedre at spille sammen og fremme medarbejdernes bedste sider af sig selv.

Fokus vil i kort form være på at styrke din evne til at udvikle gode relationer og samspil, der bevæger og forandrer dit personlige lederskab, din rolleforståelse og din værktøjskasse. Vi inviterer til styrke din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag.

Udbytte ved at deltage

En grundig forståelse for både den sansende, følende og tænkende hjernes betydning for dig som leder, og hvordan du kan bruge den treenige hjernes ressourcer i ledelsesforvaltningen:

- en styrkelse af dit personlige lederskab gennem et øget kendskab til dig selv, egne handlemønstre og din hjernes spilleregler

- indsigt i hvordan du spiller bedre sammen med andre og opnår større følgeskab fra dine medarbejdere

- viden om hjernens reaktioner i sociale samspil og under forandring eller udfordrende og stressende situationer, for at give dig redskaber til at lede forandringsprocesser.

- redskaber til at regulere nervesystemet, og forebyggelse af at hjernen går i Kamp/flugt eller frys hos dig selv og dine medarbejdere.

· viden om følelser og følelsesregulering, hvordan du bedre kan rumme og bruge følelser i dig selv og dine medarbejdere til at udvikle dine relationskompetencer.

- øget mentaliseringskapacitet  i din lederrolle og bedre kunne møde det, der udspiller sig i ledelsesrummet hensigtsmæssigt.

Undervisningsform

Det er vores erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af undervisning, refleksion, dialog, øvelser og anerkendende feed-back.

Undervisningen og øvelserne vil relatere sig til din dagligdag som leder, og kan omsættes direkte i din ledelsespraksis.

I mellem 2. og 3. kursusdag vil du få en hjemmeopgave ift din ledelsespraksis, for bedre at synliggøre og integrere stoffet.

Deltagelse på dette kursus forudsætter en villighed til at se på og reflektere over sig selv og de samspil du indgår i, kort sagt mentalisere over egen ledelsespraksis.

At du har lyst til at udfordre, og udvikle dig selv og dit lederskab.

Målgruppe

Kursusdagene er relevante for ledere i det offentlige og det private.

Om underviserne

Michael Gad er supervisor og coach for personale og ledere fra daginstitutionsområdet og i psykiatrien. Han er konsulent i det private og i det offentlige i.f.t. ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på samarbejde i et neuroaffektivt perspektiv. Underviser på 2 psykoterapeutiske skoler i neuroaffektiv forståelse og forandrende møder med mennesket.

Peter Kofoed, konsulent og psykoterapeut. Peter Kofoed har specialiseret sig i neuroaffektiv psykologi- og ledelse. Han har i mange år haft sin egen praksis og været supervisor for offentlige og private organisationer. Peter Kofoed coacher løbende ledere og ledergrupper. Han har desuden ledet uddannelser i psykoterapi, supervision og procesledelse.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

 

Arrangementet er afholdt
Magiske øjeblikke
Unikke foredragsoplevelser - helt tæt på tidens mest aktuelle og spændende personligheder
De bedste omgivelser
Inspirerende oplevelser i professionelle rammer
Service med kvalitet
Hurtig, personlig og tryg kundeservice
Arrangementinfo
Sted
Mødecenter Odense, Odense C
Dato & Tidspunkt
29. februar 2024 - kl. 9:00 - 16:00
Arrangementet er afholdt

V/ Michael Gad & Peter Kofoed  

Dato og sted: 29. februar - 1. marts samt 4. - 5. april 2024, Mødecenter Odense 

Kursets indhold

Kurset i ”Neuroaffektiv ledelse” giver dig indblik i nye perspektiver på ledelse og banebrydende indsigt i udvikling af dit personlige lederskab og ledelse af mennesker. Du får bud på en helt ny værktøjskasse til at forløse hjernen og hjertets potentiale i dig selv og de mennesker, du skal lede. Formålet er at skabe tryghed, relationer og mødeøjeblikke, der kan flytte dig, din afdeling, dit team, dine medarbejdere og din organisation hen imod den bedst mulige varetagelse af den fælles kerneopgave og det fælles mål.

Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvordan de 3 hjernedele spiller sammen, hvordan du undgår stress, og får indre ro og taget vare på dig selv. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du bevæger og motiverer dine medarbejdere, og hvordan du styrker din evne til at mentalisere – og agere i komplekse samspil.

Deltagelse bliver kort sagt en brobygning til egen ledelsespraksis og inspiration til, hvordan man kan bruge det neuroaffektive i ledelsesrummet

Kursusdagenes fokuspunkter

Overordnet vil der være 3 fokuspunkter i dagene:

Et dyk ind i det neuroaffektive i et ledelsesmæssigt perspektiv

- hvordan vi kan bruge hjerneforskningen i ledelsesrummet

Det personlige lederskab

- hvordan lederen bringer sig selv og flere af egne personlige ressourcer i spil, ved at øge evnen til at mærke sig selv, så lederens personlighed fremmer lederskabet

Ledelse af mennesker

- lederens udviklingen af relationskompetencer og åbning af empati og forståelse for andre. Øge overblikket til bedre at spille sammen og fremme medarbejdernes bedste sider af sig selv.

Fokus vil i kort form være på at styrke din evne til at udvikle gode relationer og samspil, der bevæger og forandrer dit personlige lederskab, din rolleforståelse og din værktøjskasse. Vi inviterer til styrke din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag.

Udbytte ved at deltage

En grundig forståelse for både den sansende, følende og tænkende hjernes betydning for dig som leder, og hvordan du kan bruge den treenige hjernes ressourcer i ledelsesforvaltningen:

- en styrkelse af dit personlige lederskab gennem et øget kendskab til dig selv, egne handlemønstre og din hjernes spilleregler

- indsigt i hvordan du spiller bedre sammen med andre og opnår større følgeskab fra dine medarbejdere

- viden om hjernens reaktioner i sociale samspil og under forandring eller udfordrende og stressende situationer, for at give dig redskaber til at lede forandringsprocesser.

- redskaber til at regulere nervesystemet, og forebyggelse af at hjernen går i Kamp/flugt eller frys hos dig selv og dine medarbejdere.

· viden om følelser og følelsesregulering, hvordan du bedre kan rumme og bruge følelser i dig selv og dine medarbejdere til at udvikle dine relationskompetencer.

- øget mentaliseringskapacitet  i din lederrolle og bedre kunne møde det, der udspiller sig i ledelsesrummet hensigtsmæssigt.

Undervisningsform

Det er vores erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af undervisning, refleksion, dialog, øvelser og anerkendende feed-back.

Undervisningen og øvelserne vil relatere sig til din dagligdag som leder, og kan omsættes direkte i din ledelsespraksis.

I mellem 2. og 3. kursusdag vil du få en hjemmeopgave ift din ledelsespraksis, for bedre at synliggøre og integrere stoffet.

Deltagelse på dette kursus forudsætter en villighed til at se på og reflektere over sig selv og de samspil du indgår i, kort sagt mentalisere over egen ledelsespraksis.

At du har lyst til at udfordre, og udvikle dig selv og dit lederskab.

Målgruppe

Kursusdagene er relevante for ledere i det offentlige og det private.

Om underviserne

Michael Gad er supervisor og coach for personale og ledere fra daginstitutionsområdet og i psykiatrien. Han er konsulent i det private og i det offentlige i.f.t. ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på samarbejde i et neuroaffektivt perspektiv. Underviser på 2 psykoterapeutiske skoler i neuroaffektiv forståelse og forandrende møder med mennesket.

Peter Kofoed, konsulent og psykoterapeut. Peter Kofoed har specialiseret sig i neuroaffektiv psykologi- og ledelse. Han har i mange år haft sin egen praksis og været supervisor for offentlige og private organisationer. Peter Kofoed coacher løbende ledere og ledergrupper. Han har desuden ledet uddannelser i psykoterapi, supervision og procesledelse.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

 

Læs mere
AFLYST - Neuroaffektiv ledelse
Docenten

V/ Michael Gad & Peter Kofoed  

Dato og sted: 29. februar - 1. marts samt 4. - 5. april 2024, Mødecenter Odense 

Kursets indhold

Kurset i ”Neuroaffektiv ledelse” giver dig indblik i nye perspektiver på ledelse og banebrydende indsigt i udvikling af dit personlige lederskab og ledelse af mennesker. Du får bud på en helt ny værktøjskasse til at forløse hjernen og hjertets potentiale i dig selv og de mennesker, du skal lede. Formålet er at skabe tryghed, relationer og mødeøjeblikke, der kan flytte dig, din afdeling, dit team, dine medarbejdere og din organisation hen imod den bedst mulige varetagelse af den fælles kerneopgave og det fælles mål.

Med den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvordan de 3 hjernedele spiller sammen, hvordan du undgår stress, og får indre ro og taget vare på dig selv. Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du bevæger og motiverer dine medarbejdere, og hvordan du styrker din evne til at mentalisere – og agere i komplekse samspil.

Deltagelse bliver kort sagt en brobygning til egen ledelsespraksis og inspiration til, hvordan man kan bruge det neuroaffektive i ledelsesrummet

Kursusdagenes fokuspunkter

Overordnet vil der være 3 fokuspunkter i dagene:

Et dyk ind i det neuroaffektive i et ledelsesmæssigt perspektiv

- hvordan vi kan bruge hjerneforskningen i ledelsesrummet

Det personlige lederskab

- hvordan lederen bringer sig selv og flere af egne personlige ressourcer i spil, ved at øge evnen til at mærke sig selv, så lederens personlighed fremmer lederskabet

Ledelse af mennesker

- lederens udviklingen af relationskompetencer og åbning af empati og forståelse for andre. Øge overblikket til bedre at spille sammen og fremme medarbejdernes bedste sider af sig selv.

Fokus vil i kort form være på at styrke din evne til at udvikle gode relationer og samspil, der bevæger og forandrer dit personlige lederskab, din rolleforståelse og din værktøjskasse. Vi inviterer til styrke din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag.

Udbytte ved at deltage

En grundig forståelse for både den sansende, følende og tænkende hjernes betydning for dig som leder, og hvordan du kan bruge den treenige hjernes ressourcer i ledelsesforvaltningen:

- en styrkelse af dit personlige lederskab gennem et øget kendskab til dig selv, egne handlemønstre og din hjernes spilleregler

- indsigt i hvordan du spiller bedre sammen med andre og opnår større følgeskab fra dine medarbejdere

- viden om hjernens reaktioner i sociale samspil og under forandring eller udfordrende og stressende situationer, for at give dig redskaber til at lede forandringsprocesser.

- redskaber til at regulere nervesystemet, og forebyggelse af at hjernen går i Kamp/flugt eller frys hos dig selv og dine medarbejdere.

· viden om følelser og følelsesregulering, hvordan du bedre kan rumme og bruge følelser i dig selv og dine medarbejdere til at udvikle dine relationskompetencer.

- øget mentaliseringskapacitet  i din lederrolle og bedre kunne møde det, der udspiller sig i ledelsesrummet hensigtsmæssigt.

Undervisningsform

Det er vores erfaring, at den bedste læring, fordybelse og integration sker gennem en blanding af undervisning, refleksion, dialog, øvelser og anerkendende feed-back.

Undervisningen og øvelserne vil relatere sig til din dagligdag som leder, og kan omsættes direkte i din ledelsespraksis.

I mellem 2. og 3. kursusdag vil du få en hjemmeopgave ift din ledelsespraksis, for bedre at synliggøre og integrere stoffet.

Deltagelse på dette kursus forudsætter en villighed til at se på og reflektere over sig selv og de samspil du indgår i, kort sagt mentalisere over egen ledelsespraksis.

At du har lyst til at udfordre, og udvikle dig selv og dit lederskab.

Målgruppe

Kursusdagene er relevante for ledere i det offentlige og det private.

Om underviserne

Michael Gad er supervisor og coach for personale og ledere fra daginstitutionsområdet og i psykiatrien. Han er konsulent i det private og i det offentlige i.f.t. ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på samarbejde i et neuroaffektivt perspektiv. Underviser på 2 psykoterapeutiske skoler i neuroaffektiv forståelse og forandrende møder med mennesket.

Peter Kofoed, konsulent og psykoterapeut. Peter Kofoed har specialiseret sig i neuroaffektiv psykologi- og ledelse. Han har i mange år haft sin egen praksis og været supervisor for offentlige og private organisationer. Peter Kofoed coacher løbende ledere og ledergrupper. Han har desuden ledet uddannelser i psykoterapi, supervision og procesledelse.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler

Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.

I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.

Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.

Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.

Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk

 

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48 Odense C Syddanmark 5000
16.870,00 kr.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Modtag et personligt nyhedsbrev med arrangementer som matcher dine interesser og i dit område

Tikko ApS - Flakhaven 1, 1. sal, 5000 Odense C | CVR: 36468696 - kontakt@tikko.dk              Arrangørlogin

Cookieindstillinger